Tino Sanandaji: Joakim Ruist häller nu kalldusch och visar att det överhuvudtaget inte skett förbättring i integrationen …

Den här av Tino Sanandaji måste ni bara läsa! Forskaren Joakim Ruist gör det igen, talar fakta alltså.
Ett av regeringens påståenden i valrörelsen är att integrationen går mycket bättre och att tiden till arbete halverats ”Trendbrott i nyanländas etablering. Vi ser ett trendbrott i nyanländas etablering. Vi ser att fler kommer snabbare i jobb”.

Joakim Ruist häller nu kalldusch och visar att det överhuvudtaget inte skett förbättring i integrationen om man räknar rakt samt exkluderar de med extremt låga löneinkomster.

Den registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) som regeringen citerar definierar sysselsättning som motsvarande minst en timme i veckan, en löjlig låg nivå. Eftersom arbetade timmar inte observeras i inkomstregister används en statistisk modell samkört med arbetskraftsundersökningen för att uppnå tröskeln en timme i veckan.

Joakim Ruist

Ruist sätter i stället tröskeln att tjäna 11.500 kr per månad för att räknas som sysselsatt. Det är egentligen också för låg för självförsörjning, men räcker för att utplåna regeringens påstådd dramatiska uppgång. Nyanlända som efter tre år tjänar minst detta har tvärsom fallit något! Det har sjunkit från 30 till 27 procent. Efter justering för att de som nu kommer är lägre utbildade osv. står integrationen helt enkelt still ”under perioden 2001-2015 har det så gott som inte skett några förändringar alls”

Då räknar både Ruist och regeringen in skattefinansierade bidragsjobb. När regeringen påstår att 42 procent är i arbete eller utbildning några år efter ankomst glömmer de att tala om att bara 7 procentenheter är icke-subsidierade jobb.

Ruists inlägg är tekniskt och lite rörigt skrivet, men visar att påståendet att tiden tilll arbete har halverats är en bluff.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *