Efter Nyheter Idags granskning: #jagärhär raderar kontroversiella formuleringen

av | 4 augusti, 2018

Nyheter Idag rapporterade i torsdags att nätverket #jagärhär planerade att gå ut till vallokaler och ”stötta och peppa” väljare på valdagen. Detta som en del av kampanjen ”rösta mermänskligt”, som även exempelvis Rädda Barnen har anslutit sig till.
Men att ”stötta och peppa” folk som röstar är inte tillåtet i och i närheten av vallokalerna. Roger Wihlborg, handläggare på valnämndens kansli i Stockholm, har sagt att personer som gör detta ska avvisas från lokalen.
Roger Wihlborg sade på torsdagen: “Vem som helst får komma in och titta på röstningen, men man får inte störa förrättningen.”
Bara några timmar efter Nyheter Idags publicering hade #jagärhär tagit bort formuleringen om sina planer på valdagen.

Även nätverkets grundare Mina Dennert har redigerat sitt tidigare Facebookinlägg om kampanjen, och där tagit bort uppmaningen till att ”stötta och peppa” folk som röstar.
Nyheter Idag har sökt Mina Dennert för en kommentar, men hon har inte gett något svar.
På Facebook skriver hon ett nytt inlägg på fredagen, där hon slår fast att alla planer inför valdagen är inställda: ”OBS! Vi kommer inte att göra några gemensamma aktioner på valdagen. All aktivitet i #mermänskligt kommer att ske INNAN valdagen! Det är vid VALSTUGORNA kampanjen ska gå av stapeln. Dvs under själva valrörelsen på gator och torg.”
Dennerts nätverk har 74 000 medlemmar på Facebook och har prisats för sitt sätt att gripa in i kommentarsfält så fort någon uttrycker en för gruppen misshaglig åsikt.

Denna grupp kommer alltså att försöka störa folk vid valstugorna i första hand, göra så det inte ska gå att inhämta valinformation. I andra momentet skulle de gå gå ut till vallokalerna för att som de säger “stötta och peppa” de röstande att rösta “rätt”.
Om man läser vallagen så står där så här: “Ordningen på röstningsstället Allmänt Valnämnden ska se till att en oklanderlig ordning upprätthålls på röstningsstället och att röstningen förlöper utan störningar. De som är närvarande på röstningsstället ska iaktta de föreskrifter som valnämnden meddelar för upprätthållandet av ordningen och för tryggandet av en störningsfri röstning.

Centralvalnämnden kan vid behov, i samråd med valnämnden och andra kommunala myndigheter, skaffa ordningsmän, som kan bl.a. styra väljarna till vallokalen, ordna köer och övervaka att de som har utövat sin rösträtt avlägsnar sig från vallokalen. Om valnämnden själv kan sköta dessa uppgifter behövs inga ordningsmän. När det gäller upprätthållande av ordningen på röstningsstället är ställets arrangemang av stor betydelse (se sidorna 9 och 34). Om det uppstår trängsel i vallokalen ska valnämnden vid behov ordna köer och övervaka att de som har utövat sin rösträtt utan dröjsmål avlägsnar sig från röstningsstället.

Valnämnden ska särskilt se till att inga tal hålls på röstningsstället eller i dess omedelbara närhet och att tryckta eller skrivna upprop inte anslås eller delas ut där och att väljarnas valfrihet inte på något sätt utsätts för påverkan eller försök därtill. Om någon i detta avseende överträder eller gör försök att överträda bestämmelserna i lagen, ska per-sonen i fråga genast avlägsnas från röstningsstället.”
Det dessa i #jagärhär och #mermänskligt är alltså något som kan sammanställas som valpåverkan, något som regeringen och Alliansen tror ska komma från Ryssland, men som kommer om detta genomförs komma från vänsterkrafter i Sverige. Krafter som vill öppna våra gränser för obegränsad invandring. Vi får hoppas att denna påverkanskampanj inte får någon inverkan på valet den 9 september.

https://nyheteridag.se/efter-nyheter-idags-granskning-jagarhar-raderar-kontroversiella-formuleringen/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *