Människor startar skogsbränder – men inte som du tror

av | 10 augusti, 2018

En kanal på YouTube under namnet Verge Science tillskriver människan ansvaret för majoriteten av skogsbränder och diskuterar klimatet utan dataunderlag.

Bränderna har ingen “säsong”

Varje år brinner mellan 350 och 450 miljoner hektar skog på vår planet. En yta jämförbar med hela Indien, enligt Verge Science reportage som citerar Dr. Mike Flannigan, University of Alberta.

I ett hänseende har de rätt då det konstaterats att mellan 84-95% av alla skogsbränder och gräsbränder uppkommer genom slarv och mänsklig påverkan i form av grillning, cigaretter med mera. En stor del i övrigt uppstår genom elbolagens bristfälliga ledningar, fallande ledningar eller träd och grenar som faller över luftledningar. I Kalifornien, USA tillskrivs 15 av 16 bränder till endast ett bolags slarv eller dåliga underhåll. Detta är inte säsongsberoende men kan inträffa när som helst.

Det är även känt att väder och vind ställer till det. Främst genom blixtnedslag.

Mänskligt orsakad s.k. Global Uppvärmning

Huruvida detta kan anses orsakat av så kallad mänskligt orsakad global uppvärmning är mycket omtvistat.

Faktum kvarstår att många frågetecken kvarstår kring termen AGW eller global uppvärmning som förbryllar allmänheten. Främst det faktum att NASA och NOAA i USA regelbundet skriver ned temperaturer mätta på 30-talet och därmed får det att se ut som om att temperaturerna ökar. På senare tid har forskare även ifrågasatt sanningshalten i uppgifter från IPCC samtidigt som mätningar ur iskärnor, havsbottenkärnor med mera bekräftar motsatsen till påståenden.

En stor del av problematiken består bl.a. i att modeller ligger till grund för nya uppgifter i massmedia medan faktiska mätningar och data ligger till grund för vad som rapporteras till exempelvis i kongressförhör med den vetenskapliga kretsen.

Matematiska fel som skulle få en 9-åring att skämmas

Så sent som 2016 bekräftade en forskare matematiskt att IPCC med flera använder formler på ett uppenbarligen felaktigt sätt vilket leder till felberäkningar av “möjliga framtida temperaturer”. Ibland med en faktor av 100 gånger högre förutsägelser än vad formeln egentligen ger i beräknat resultat.

Det är nästan mer skrämmande att dessa “forskare” inte kan tillämpa en enkel förstagradsekvation på ett korrekt sätt än att de förutspår upp till 13 graders temperaturökning. Den verkliga maximala ökningen är således mellan 0,13 och 0,2 grader om formeln tillämpades på ett korrekt sätt enligt matematiker som publicerats i akademisk press.

SVT publicerar antaganden som fakta men dementerar sällan

Svensk massmedia är likaledes felinformerade eller drar förhastade slutsatser. Under föregående års bränder i Portugal angav SVT alla möjliga samband mellan skogsbränder, gräsbränder, det globala klimatet och åskväder till följd av ett “mer brutalt klimat”. Detta visade sig dock vara felaktigt bara efter två dagar då brandutredare i Portugal konstaterade att alla fem bränder varit anlagda. Ingen dementi om den publicerade felaktiga informationen gavs någonsin på SVTs hemsidor.

Dessa fel och brister till trots, Verge Science korta videoklipp ger dock en bra inblick i problemen med bränder. Även vi i Sverige måste börja dra erfarenheter av detta efter årets många skogsbränder där merparten av dessa redan utreds som anlagda bränder.

För Projekt Sanning
Mikael Jörgenstam

Länk till Verge Science videoklipp;
https://www.youtube.com/watch?v=Qg_pn7-KLm0

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *