Våra politiker vill inte bli påminda om vad deras migrations politik ställt till med i samhället utan vill nu att medborgarna skall blicka framåt inte bakåt.

Av | augusti 10, 2018

Centern vill att medborgarna skall titta framåt och försöka glömma konsekvenserna av vad deras politik bakåt i tiden ställt till med i Sverige.

Frågan är väl om de svenska medborgarna vågar låta Centern vara med och styra i någon form av regeringskonstalation med de uttalande som Annie Lööf kläcker ur sig titt som tätt. Det är klart att Centern inte vill bli påminda om vad deras gemensamma politik med Alliansen ställt till med. Mot en dalande kurva i brottsstatistiken under flera år så ser vi nu att trenden har vänt framförallt i dödligt våld och våldtäkter. Centerns och Alliansens har i spåren av sin migrationspolitik ökat på utanförskapsområdena runt om i Sverige där polisen har svårt att upprätthålla lag och ordning. Kommunerna har fått anställa egna ordningsvakter för att hålla ordning inte bara i centrum utan också på bibliotek, badhus och vissa skolor. Nya brottskategorier tillkommit i spåren av invandringen där sexuella brott mot män har ökat explosionsartat de senaste åren. I spåren av den naiva migrationspolitiken så har också knivar blivit allt vanligare vid rån och bråk. Barn under 15 år blir i allt större utsträckning utsatta för rån av kontanter och mobiltelefoner.

Att sedan utrikesfödda och deras barn är överrepresenterade i brottsstatistiken vill man heller inte kännas vid utan alla sådana påstående är främlingsfientliga med nazistiska förtecken. Att det hela många gånger bottnar i sociala faktorer som politikerna själva varit med och skapat med sin naiva invandringspolitik vill de inte låtsas om. En ökad klasskillnad som uppstått i en nästan obefintlig integrationspolitik där bostäder, skola och arbete för de nyanlända helt har lämnats vind för våg med en låt gå politik som lämnat många av de nyinflyttade helt chanslösa att komma in i det svenska samhället på justa villkor.

Det är den politiken vi nu skördar frukterna av med ökad brottslighet, problem i skolan och ett allt mer segregerat samhälle som bara spär på oroligheterna i samhället. Att man sedan vill fortsätta med den politiken där man bevisligen visat att man inte klarat av att sina politiska åtagande är mig en gåta. Politiker som centerns Annie Lööf vill öka på anhöriginvandringen, Vänsterpartiet med Miljöpartiet som i princip vill ha fri invandring. Socialdemokraterna med Löfven springer omkring och verkar totalt tappat initiativförmågan för en hållbar invandringspolitik för Sverige utan där han verkar att gå och vänta på direktiv från EU hur han skall agera. Och inte blir det bättre när man hör Moderaterna som i princip var de som öppnade Sverige för resten av världen och som kanske har det största ansvaret för hur landet utvecklas de senaste åren. Frågan är väl om medborgarna har så mycket att hämta där med den nye partiledaren Ulf Kristersson som i sin hemmamiljö har en hustru som är präst och som är med och formar Ulf mot en riktning som fortfarande troligtvis har drag av Reinfeldtpolitiken öppna era hjärta bry er inte om konsekvenserna, det löser sig alltid.

Men att stora delar av svenska folket vill ge dem fortsatt stöd på sin väg att förändra Sverige till ett mångkulturellt samhälle utan den minsta antydan att ställa de ansvariga till svars i september är mig en gåta.

En försummad integrationspolitik med en försummad bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik, skolpolitik och en försummad politik för brottsbekämpning där man lämnat polisen och dess resurser åt sitt öde där allt fler brott avskrivs i allt mer ökande takt och där allt fler medborgare upplever att samhället inte längre klarar av det mest elementära att skydda medborgarna från buset. Vi betalar världens högsta skatter som i allt större utsträckning används till humanitära, politiska mål medan många av våra pensionärer lämnas utanför utan en möjlighet att få ta del av standardhöjningen. För att inte tala om sjukvårdens problem med allt större köer man har i många år försummat nyrekryteringen av utbildade sjukvårdspersonal. Man har totalt ignorerat den stora befolkningstillväxten med ökade vårdbehov i stora invandrargrupper.  Man har totalt struntat i försvaret under längre tid.

Sedan hör man röster i politikerleden att man inte skall blicka bakåt utan bara framåt. Men hur man skall få reda på kvalitén på politiken man fått ta del av under åren om man inte skall ta fram facit över den politik man har fått av våra politiker kan man undra.

Nu har tydligen sjuklövern med Vänsterpartiet kommit överens om att lägga allt krut på miljön och klimat hotet för att få bort invandrarfrågan från dagordningen, den som väljarna tycker är den viktigaste frågan i valrörelsen. En enorm propaganda som fått oanade proportioner där våra politiker utgår från att vetenskapen är entydig. Men faktum är att klimat hotet vilar på en mycket svag vetenskaplig grund.

Samvariationen mellan den monotont stigande koldioxidhalten i atmosfären och global uppvärmning är illusorisk. Temperaturdata från de senaste hundra åren visar omväxlande perioder av uppvärmning och avkylning. 1930-talet var en period av uppvärmning som följdes av trettiosju års avkylning från 1940 till 1976.
Den uppvärmning som därefter följde under de två sista decennierna på 1900-talet avstannade och någon signifikant uppvärmning har inte skett under senaste cirka arton åren trots stigande koldioxidhalt.

Så nu har man ytligare en parameter att skrämma väljarna med. och som också ger utrymme för att ta ut mer skatter av medborgarna när nu inte nazisthotet och främlingsfientligheten verkat fått avsedd verkan att skrämma väljarna från Sverigedemokraterna. Så det svenska folket kan räkna med i fortsättningen är allt högre miljöskatter i alla dess former som på sikt inte kommer att ändra klimatet om man inte får med de stora nationerna som Kina, Indien och hela Afrika som bara går och väntar på att få uppleva samma slit och slängsamhälle som vi frossat i det senaste 100 åren. För att inte tala om hela den amerikanska kontinenten där fortfarande miljoner medborgare går och väntar på att få uppleva samma standard som här i Sverige. Så ni som tror att politikernas drömmar om ett fossilfritt Sverige skulle på något sätt bidra till en klimatförändring, känn er blåsta.

Man skall inte rösta varken med hjärtat eller efter framtidsvisioner utan med vad de politiska partierna har åstadkommit under sina mandatperioder. Det är enda gången i en demokrati som medborgarna har möjlighet att sätta betyg på vad de har åstadkommit genom att låta bli att rösta på dem om man är missnöjd med konsekvenserna av deras politik. Något att tänka på när man lägger sin röst i valurnan nu i september.

Av Tommy Norum

Originalinlägg här…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *