President Trump ser allvarligt på påståenden om valfusk i Sverige.

av | 11 september, 2018

Enligt information till ProjektSanning har Donald Trump insett vikten av problemen med det svenska valet, resultatet och de omdiskuterade frågorna om valfusk.

Enligt en skrivelse till Vita Huset har en svensk medborgare, som ska förbli icke namngiven i detta, på ett tydligt sätt redogjort för hur valrörelsen mynnade ut i IT-haverier, frågeställningar om äktheten i rösträkningar, vallokalers odemokratiska arbetsmetoder och uppenbara felrapporteringar till valmyndigheten.

Vita Husets stab har besvarat att presidenten är informerad om innehållet i det personligt skrivna brevet och att han ser mycket allvarligt på det inträffade. Han vidarebefordrar även en begäran om att få ta del av mer information om det svenska riksdagsvalet och alla oegentligheter som tycks försiggå i detsamma.

Svaret i original lyder som följer; ” We have conveyed your letter to the President who has read it and looks seriously on the whole matter and wishes to get more information about how it has been done and evidence so that the President can communicate with his staff on how to act in the matter.”

Detta faktum tillsammans med att över 7300 rapporter skickats in om oegentligheter i det svenska valet gör uppgifterna mycket graverande för Sverige som en demokratisk nation. Vad garanterar idag vår förmåga att självständigt hålla demokratiska val om vi inte ens kan se en fungerande IT-tjänst för landets mest elementära valfunktion?

För Projekt Sanning
Mikael Jörgenstam

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *