Utlandsfödda och medborgare med utländsk bakgrund sviker fem av åtta riksdagspartier.

av | 11 september, 2018

Nu är detta bara en SCB-undersökning och inte en valstatistik men media har vid flera tillfällen publicerat den procentuella ökningen av utrikesfödda och sympatisörer med utländsk bakgrund som röstar på SD så dessa siffror är allmänt accepterade. Dock har man knappt nämnt att de flesta andra riksdagspartier har en minskande procentandel utrikesfödda och sympatisörer med utländsk bakgrund.

Media vill förstås helst dölja det faktum att minskat stöd betyder minskad popularitet i den totala gruppen sympatisörer och hade det varit SD som tappat inom dessa två grupper hade det förstås berott på “minskad respekt för människor med utländsk bakgrund”, “ökad främlingsfientlighet” eller “smygnazism”. Så frågan är hur vi ska se på fem partiers minskat stöd?

Procent av utrikesfödda som stödjer de olika riksdagspartierna.

Förändring från 2014 till 2018:

M: 18,4 upp till 21,7 % (Trots en tilltagande “SD-politik”)

C: 0,9 upp till 5,4 % (Det nya MP)

L: 3,6 ner till 3,5 %

KD: 3,9 ner till 2,2 %

MP: 8,3 ner till 5,0 % (Här sviker man ordentligt)

S: 47,9 ner till 41,1 % (Även här – så utrikesfödda kanske inte är S:s nya och stora stöd?)

V: 12.0 ner till 7,4 % (Även här minskar sympatierna)

SD: 2,5 upp till 11,1 % (En mer än fyrfaldig ökning)

Procent sympatisörer med utländsk bakgrund. OBS – nu pratar vi om människor med utlandsfödda föräldrar, eller ena föräldern, och som fötts i Sverige under nästan ett sekel tillbaka i tiden och fram till dagens medborgare, d v s alla med utländsk bakgrund som är födda i Sverige och fortfarande är vid liv.

Förändring från 2014 till 2018:

M: 18,4 upp till 22,9 %

C: 1,1 upp till 5,2 % (Även de som bott länge i landet gillar det nya MP)

L: 4,0 ner till 3,5 %

KD: 3,3 ner till 2,6 %

MP: 7,7 ner till 4,9 %

S: 47,6 ner till 39,0 %

V: 10,9 ner till 7,6 %

SD: 2,0 upp till 12,0 % (Ökningen är sexfaldig i denna grupp)

Om man tittar på män och kvinnor bland utrikesfödda ser det ut så här.

Utrikesfödda män, förändring från 2014 till 2018:

M: 19,1 upp till 22,0 %

C: 1,6 upp till 6,0 %

L: 3,1 ner till 2,5 %

KD: 3,2 ner till 2,2 %

MP: 7,3 ner till 5,7 %

S: 48,3 ner till 40,9 %

V: 12.0 ner till 7,4 %

SD: 2,5 upp till 11,1 %

Utrikesfödda kvinnor, förändring från 2014 till 2018:

M: 17,9 upp till 21,5 %

C: 0,4 upp till 4,8 %

L: 4,0 upp till 4,3 % (Här ökar faktiskt L en aning)

KD: 4,4 ner till 2,3 %

MP: 9.0 ner till 4,4 % (En halvering av stödet bland kvinnor)

S: 47,6 ner till 41,2 %

V: 9,7 ner till 7,6 %

SD: 1,3 upp till 11,5 % (En mer än åttafaldig ökning)

Att SD:s stöd från utlandsfödda kvinnor har ökat från 1,3 till 11,5% på fyra år är anmärkningsvärt.

Observera att 1% av samtliga utrikesfödda och sympatisörer med utländsk bakgrund 2014 är fler 2018 eftersom gruppen växt men procenten på totalen talar ändå sitt tydliga språk. Det betyder förstås också att SD:s ökade stöd är ännu större om man ser till antalet individer.

Min sammanfattning:

Tappar man stöd från utlandsfödda och människor med utländsk bakgrund har man en främlingsfientlig politik.

Lusläs skärmdumparna med ovan nämnda tabeller.

Originalen hittar ni i detta dokument från sid 35 till 40.

http://www.scb.se/contentassets/0984ad11a11942c7ab394f5365881f82/me0201_2018m05_br_me60br1801.pdf

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *