Inget barnbidrag för familj som inte bor kvar i Sverige – barnen går i skola i Algeriet

av | 26 september, 2018

Sisyfos, på svenska
eller
Groundhog Day, på svenska

När du kliver upp denna del av året, då dagarna blir kortare och mörker slask och kyla råder så finns det en ljusglimt som kan lätta något från de skattekvarnstenar du har dinglandes i oket över dina axlar.
Hela världens bankomat har i vart fall några utgiftsposter mindre för folk som inte bor här och varken har eller kommre att bidra till det här samhället…
Och tillhör du de som lever på bidrag så kan du glädja dig åt att det är färre som ska dela på det som staten rövar från de som jobbar så även du gynnas av detta beslut. Glädj dig åt det och njut av att kunna somna om.

Inget barnbidrag för familj som inte bor kvar i Sverige – barnen går i skola i Algeriet
Publicerad 2018-09-26 16:51
oto: Henrik Montgomery/TT
Journalanteckningar från barnavårdscentralen, låga inkomster i Sverige och det faktum att barnen går i skolan i Algeriet visar att familjen inte längre kan betraktas som bosatta i Sverige. Där slår kammarrätten fast och drar därmed in barnbidrag och flerbarnstillägg för familjen.

Försäkringskassan beslutade förra året att upphöra med utbetalningarna av barnbidrag och flerbarnstillägg till en kvinna som hade barn som gick i skolan i Algeriet.

Enligt Försäkringskassan hade familjen “varit omfattande utomlands” och endast vistats i Sverige under kortare perioder. Till stöd för detta åberopades bland annat uppgifter från barnavårdscentralen och uppgifter om familjens låga inkomster i Sverige.

Obligatorisk skolgång
Försäkringskassan ansåg att familjen inte längre kunde anses bosatt i Sverige och att rätten till barnbidrag och flerbarnstillägg därför hade upphört.

Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som skrev i sin dom:

“Det är ostridigt i målet att K:s (kvinnans) döttrar X och Y fullgjorde obligatorisk skolgång i Algeriet vid tidpunkten för det överklagade beslutet. Det är även ostridigt i målet att K har vistats i Algeriet i viss omfattning.”

Utredning inte tillräcklig
Förvaltningsrätten kom dock fram till att Försäkringskassans utredning inte var tillräcklig för att kunna slå fast att familjen inte längre kunde betraktas som bosatt i Sverige.

Förvaltningsrätten rev därför upp Försäkringskassans beslut och gick på kvinnans linje.

Försäkringskassan överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm.

Konkreta omständigheter
Kammarrätten anser nu att Försäkringskassan “genom sin utredning har visat på en rad konkreta omständigheter som talar för att X (kvinnan) och hennes make vid den aktuella tidpunkten har haft sin egentliga hemvist utanför landet”.

Kammarrätten pekar på det som framkommer av journalanteckningar från BVC om familjens utlandsvistelser och besöksmönster och uppgifterna om familjens bostadssituation och förhållandevis låga inkomster i Sverige. Kammarrätten skriver i sin dom:

“I målet är ostridigt att K och hennes make befann sig i Algeriet med sina fyra yngsta barn när Försäkringskassan fattade beslut att inte betala ut barnbidrag och flerbarnstillägg. De kunde då inte uppge något datum när de skulle komma till Sverige, utan uppgav tvärtom att de inte visste när de skulle vara tillbaka i landet.”

“Trots att K visste om att hennes rätt till barnbidrag och flerbarnstillägg var ifrågasatt så dröjde det flera månader innan hennes make besökte Försäkringskassan tillsammans med tre av familjens barn.”

Inkom inte med dokument
Kammarrätten hänvisar också till att kvinnan har getts möjlighet att inkomma med dokument – till exempel kontoutdrag – som kan visa att hon genomfört regelbundna inköp i Sverige, någonting som hon inte har gjort.

Att familjen skulle ha försörjt sig i Sverige genom makens lön, ett arv och gåvor från familjen i Algeriet anser inte kammarrätten är en rimlig förklaring.

Kammarrätten upphäver därför förvaltningsrättens dom och fastställer Försäkringskassans beslut om att inte betala ut barnbidrag och flerbarnstillägg.

Eric Olovson

Läs artikel här…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *