Tino Sanandaji: Privat skuldsättning nästa regerings gissel

av | 2 oktober, 2018

Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M).

Jag skriver om BNP och Game of Thrones i Dagens Industri:

”Det råder för närvarande högsäsong för politiskt drama, där det svenska regeringsbildandet blivit lika oförutsägbart som vilket hus som kommer att ta hem slutstriden i tv-serien ”Game of Thrones”. Samtidigt som samtalen vid jobbfikat kretsar runt detta politiska spel finns det en risk att en potentiellt mer betydelsefull fråga förbises, nämligen hög privat skuldsättning och låg tillväxt i BNP per capita…

Sverige har enligt vissa mått haft sju kriser och cirka 25 nedgångar sedan slutet av 1800-talet. Med undantag av den allra yngsta har varje generation svenskar upplevt minst en djup lågkonjunktur. Ekonomer förstår fortfarande inte kriser fullt ut, men i studier som har undersökt hundratals nedgångar över decennier i flera länder klarnar bilden. En central slutsats är att höga och växande privata skulder ökar risken för djupa och långdragna nedgångar. Detta gäller inte minst hushållens bolåneskulder, som har nått skyhöga nivåer i Sverige.

De svenska hushållen har naturligtvis inte bara skulder utan ännu större tillgångar i form av bostäder, aktier, pensionssparande, banksparande och annat. Enligt SEB:s sparbarometer uppgår hushållens nettoförmögenhet till 14.000 miljarder kronor. Det vore dock ett misstag att tro att en hög nettoförmögenhet skyddar ekonomin från överskuldsättning.

* För det första är en stor del av tillgångarna låsta i olika former av pensionssparande.

* För det andra är ägandet ojämnt och koncentrerat till ett relativt fåtal; de rikas förmögenhet utgör inte någon sköld för den skuldsatta medelklassen.

* För det tredje är det vanligt att bubblor blåser upp värdet på hushållens tillgångar i fastigheter och värdepapper, så att de på papperet ser rika ut precis innan bubblan brister…

Det behövs heller ingen ”perfekt storm” där alla negativa element sammanfaller. Att den privata sektorn samlar på sig höga skulder skapar en instabilitet, som kan mynna ut i en nedgång på många olika sätt och av flera olika utlösande faktorer, även när andra delar av ekonomin står starka…Den som vinner den svenska motsvarigheten till ”the iron throne” bör förbereda sig på en utmanande vinter.

Tino Sanandaji

Läs i Di här…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *