Röda Korset: ”Tillfälliga lagen minskade inte invandring”

av | 3 oktober, 2018

I går rapporterade DN att Röda Korset i en ny rapport hävdar att det finns inget som talar för att den tillfälliga asyllagen lett till att färre söker asyl i Sverige.
Martin Ärnlöv Röda Korsets generalsekreterare säger: “Däremot kan vi visa att den medfört svåra humanitära konsekvenser.”
Det är drygt två år efter att den tillfälliga stramare, asyllagstiftningen trädde i kraft och nu släpper hjälporganisationen Röda korset en rapport om konsekvenserna som lagen medfört.
Rapportförfattarna har gått igenom 161 beslut och domar från Migrationsverket och de fyra migrationsdomstolarna. Det har också hållits 28 intervjuer med personer som påverkats av den tillfälliga lagen, bland andra asylsökande, volontärer från Röda korset och sjukvårdspersonal.
Det rapporten slår fast är bland annat att barn och föräldrar i många fall hålls åtskilda under flera år, att de strikta försörjningskraven riskerar att drabba kvinnor värre än män och att den psykiska ohälsan ökat på grund av de osäkra omständigheterna som lagen medför.

Den tillfälliga lagen innebär att familjeåterförening bara tillåts för de som fått flyktingstatus. Förra året gällde detta 15.366 av de 36.531 personer som beviljades asyl i Sverige. För de som inte beviljats flyktingstatus krävs det att en nekad familjeåterförening bryter mot ett internationellt konventionsåtagande för att återföreningen ska beviljas.
Ett exempel från rapporten är en kvinna med fyra barn som befinner sig i Qatar, där hon fått utvisningsbeslut till Syrien. Hennes make finns i Sverige, där han fått uppehållstillstånd. Familjen har inte skriftliga handlingar som bevisar utvisningsbeslutet i Qatar, eller att de är förföljda, och bedömningen görs att familjeåterföreningen kan vänta under de tre år som den tillfälliga lagen gäller.

För de som får lov att ta hit sin familj har kraven skärps när det gäller inkomst och bostadsomständigheter. Enligt rapporten har många av de sökande i de studerade avslagen både bostad och inkomst, men de anses vara av fel sort eller inte tillräckliga. En grund till flera avslag har varit att arbetskontraktet varit tidsbegränsat.
De skärpta kraven anser man också särskilt missgynnar kvinnor eftersom utrikesfödda kvinnor har en lägre sysselsättningsgrad än utrikesfödda män.
Konsekvenserna blir, enligt rapporten, att barn och föräldrar hålls åtskilda under flera år.
säger: “Det leder till en enorm frustration, hopplöshet och depression och i vissa fall ännu svårare konsekvenser. Varje sådant fall är tragiskt i sig och ett stort antal sådana fall bildar ett mönster som jag tycker politiken måste ta ansvar för. Det här är ingen bra lagstiftning.”

Ett syfte med den tillfälliga lagen var att färre människor skulle ta sig till Sverige för att söka asyl. Men enligt Röda korset, som hänvisar till bland andra Migrationsverket och Europeiska migrationsnätverket, så är det framför allt andra åtgärder som lett till det minskade antalet asylsökande.
Martin Ärnlöv fortsätter med: “Lagen började gälla så sent efter att id-kontroller, gränskontroller med mera hade införts i både Sverige och andra länder.”
DN frågar då: “Kan man helt utesluta att den tillfälliga lagen gjort att färre söker sig hit på grund av de stramare reglerna?”
Ärnlöv säger då: “Även de signalpolitiska effekterna kom först med id- och gränskontrollerna. Om sedan lagen innebar några marginella skillnader kan jag inte spekulera i.”
Argumenten för att behålla den tillfälliga stramare lagstiftningen är bland annat att det höga antalet asylsökande som togs emot under 2014 och 2015 gör att en åtstramning behövs – för att de som fått stanna ska få goda möjligheter att etablera sig i samhället.

Men enligt rapporten leder åtstramningarna i stället till att integrationen kraftigt försämras.
Ärnlöv säger: “Om du inte som människa känner att du har en rimlig chans att komma vidare, utan måste exempelvis panikmässigt få upp sin månadsinkomst, för att kunna få hit sin fru och barn. Då motverkar det en sund integration.”
I juli 2019 upphör den tillfälliga lagen att gälla. Röda korset föreslår i första hand en återgång till vad som gällde innan den tillfälliga asyllagstiftningen infördes.
Ärnlöv säger: “Om man inte gör det så är ett minimikrav att återinföra full rätt till familjeåterförening och att försörjningskraven måste ses över. Och så måste man återinföra det som kallas särskilt och synnerligen ömmande skäl.
Det faktum att ingen, av lagstiftaren initierad, utvärdering av lagen gjort lyfts också fram som problematiskt.
Jag tror också att man skulle behöva se över utlänningslagen ordentligt och göra ett genomgripande parlamentariskt utredningsarbete kring det här”

(Rapporten som Ärnlöv hänvisar till bygger på en genomgång av 161 beslut och domar från Migrationsverket och de fyra migrationsdomstolarna. Utöver detta har 28 intervjuer genomförts med personer som påverkats av den tillfälliga lagen, frivilliga inom Svenska Röda Korset samt åtta professionella aktörer.
Rapportens resultat baseras även på svar från enkäter som skickats till psykologer och kuratorer som arbetar på Svenska Röda Korsets fem behandlingscenter för krigsskadade och torterade.)
Källa: Röda korset

Så enligt Röda Korsets Generalsekreterare ska Sverige återinföra Europas mest generösa flyktingpolitik igen och detta på en rapport vars källor är bland andra läkare och psykologer som är knutna till Röda Korset.
Man ställer sig verkligen frågande till om dessa är opartiska?
De är kanske till och med knutna till Refugees Welcome och då talar för den saken, så varför skall man då lita på en sådan rapport?
Nä det som Röda Korsets Generalsekreterare Martin Ärnlöv framför borde inte ligga till någon grund för ett beslut angående den tillfälliga asyllagen permanentande eller inte.

Det är en allt för allvarlig fråga för att låta en flyktingvurmande organisation som Röda Korset att avgöra.
För betänk vad som hände 2014-2015, ska vi låta detta upprepas än en gång?
Enligt mig ska vi inte låta det upprepas, vi ska istället skärpa asyllagen ytterligare, ställa krav på egenförsörjning mot dem som vill ta hit anhöriga, och då skall inte bidrag eller beredskapsjobb räknas.
Det ska bara vara arbeten på den öppna arbetsmarknaden som ska vara anhöriginvandringsgrundande.

https://www.dn.se/…/roda-korset-tillfalliga-lagen-ger-inte…/
https://www.hd.se/…/tillfalliga-lagen-minskade-inte-invandr…
https://www.tv4play.se/program/nyheterna/11793070

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *