Riksåklagaren yrkar på utvisning för mannen som attackerade Göteborgs synagoga.

av | 4 oktober, 2018

Riksåklagaren överklagar en dom till Högsta domstolen och yrkar att en man som dömts till två års fängelse för en attack mot Judiska församlingen i Göteborg också ska utvisas med förbud att återvända före 2028.

Riksåklagaren anser att det, på det faktaunderlag som finns tillgängligt, inte finns skäl att anta att mannen skulle utsättas för dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling vid återkomsten till Palestina. Riksåklagaren ansluter sig därmed till Migrationsverkets bedömning av både förhållandena i Palestina i allmänhet och om det aktuella fallet.

Läs mer här…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *