Skygglapps-Sverige blir alltmer likt Danmark. Bra.

av | 4 oktober, 2018

För första gången går media ut med att föräldrar har ansvaret för att deras barn går till skolan. Det har stått i skollagen i över ett halvt sekel men varken skygglappsjournalister eller fjantpolitiker har brytt sig.
Detta är förstås danska takter och jag välkomnar att föräldrar får böter när de är flata, för då kanske de börjar engagera sig.
Det mest bisarra är att denna elev haft en s k “resurs” – en person anställd för att vara ett stöd under hela skoldagen.
Vilket förbannat slöseri av skattemedel.
 
“Sedan Söderhamns kommun fått kännedom om eleven och situationen, vilket var i början av 2018 då Skolinspektionen började granska ärendet, har en rad olika åtgärder satts in för att se till att eleven får rätt till utbildning. Några av åtgärderna har varit att erbjuda sommarskola, information om skolplikt till vårdnadshavare, orosanmälningar till socialtjänsten och en anställd resurs enbart till eleven.
 
Men eleven har ändå inte gått i skolan. Och enligt skollagen är det vårdnadshavare som ska se till att barnet fullgör sin skolplikt och går i skolan.
– Vi har inte haft tillräcklig insyn och kom in för sent. Vi har gjort det vi kan med åtgärder och stöd till skolan, men uppenbarligen inte tillräckligt, säger Benny Gustafsson (V).
 
Med detta som grund har nämnden nu alltså beslutat om att begära att förvaltningsrätten dömer föräldrarna till att betala vite på ett omedelbart engångsbelopp på 10 000 kronor och sedan 1000 kronor per vecka tills dess eleven är tillbaka i skolan.”
 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/elev-i-soderhamn-missat-skolan-i-tva-ar-vardnadshavare-kan-domas-till-boter

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *