Uppriktigt sagt, jag får inte ihop det här

Sverige ska, rapporterar Samhällsnytt, skriva under FN:s migrationsramverk och öppna gränserna. Hur är det ens möjligt? Sverige har just nu en sk expeditionsregering. Det är “en tillfällig regering som sitter kvar, i huvudsak för att sköta rutinärenden, i väntan på att en ny regering har tillträtt.”

Om detta stämmer så börjar man ju förstå varför Stefan Löfven inte ger upp tanken om sin omfördelningspolitik inom EU. En av de frågor som EU:s medlemsstater har som svårast att lösa handlar just om en gemensam flyktingpolitik. Stefan Löfven har då reagerat genom att föreslå att de medlemsstater som vägrar gå med på en gemensam flyktingpolitik ska straffas ekonomiskt. Länder som Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern har fortfarande inte visat något större intresse av att ta emot flyktingar alls. Stefan Löfven har samtidigt sagt att Sveriges restriktiva asylpolitik ska ligga fast tills EU infört en gemensam politik.
https://www.svt.se/…/s-vill-ha-fortsatt-restriktiv-migratio…

Nu skriver Samhällsnytt att Sverige kommer skriva under FN.s migartionsramverk och öppna, inte bara gränserna utan också tydligen se till att stänga igen truten på alla dem som uttrycker sig negativt om migrationen. För att nämna några exempel:

*Familjeåterförening för migranter ska förenklas och underlättas jämfört med dagens regler. Underlättas? Regeringen införde tillfälliga hårdare regler kring anhöriginvandring i juli 2016. Innebörden var att bara de som är de facto är flyktingar får ta hit sin familj. Den som ansöker om att få återförenas måste dessutom bevisa at man har bostad av tillräcklig storlek och kan försörja sig själv och alla sina familjemedlemmar.

*Statslösa migranter ska lättare kunna legaliseras och informationssystem ska skapas på migranternas språk som informerar om migrationsvägar, förmåner och rättigheter. Med andra ord, vill man i akt och mening locka flyktingar till Europa. Både Jimmie Åkesson (SD) och Ulf Kristersson (M) har sagt att Sverige ska ha en stram migrationspolitik lång tid framöver, och inte gå tillbaka till en politik där Sverige återigen blir “attraktivt”. Jag får inte alls ihop det här? https://nyheter24.se/…/913518-ulf-kristersson-om-migratione…

*Brott mot migranter ska särskilt bestraffas. Vad betyder det och hur går det här ihop med Sveriges “värdegrund” om “allas lika värde”? Migranter som begår brott då?

*Häktningar av migranter inför utvisning ska undvikas. Varför ska det undvikas? Bristen på förvarsplatser har diskuterats länge, framför allt därför att läget är akut och at det är oerhört allvarligt. Det sa Patrik Engström, chef för den nationella gränspolisen, till Svenska dagbladet. Läget är till och med så pass allvarligt att det uppmärksammades av EU-kommissionen. Kommissionen ansåg att det var ”av yttersta vikt” att antalet platser utökas, i annat fall riskerar Sverige bryta mot sitt åtagande att verkställa utvisningar och avvisningar av personer som saknar rätt att vistas i landet. https://unv.is/…/eu-kraver-fler-forvar-i-sverige-av-ytterst…

*För att medierna inte ska kunna rapportera om negativa effekter av migrationen föreslås att medierna ska övervakas och utvärderas av staten. När jag läser det kommer jag osökt att tänka på Jonas Sjöstedt (V) och att Sverige har en kommunist som andre vice talman. Dessutom har regering-Löfven redan infört inskränkningar i yttrandefriheten, bestämt vad som får uttryckas och vad som inte får uttryckas. Enligt FN:s ramverk ska de alltså gå ännu längre och straffa de medier som inte upprätthåller direktivet genom att strypa deras ekonomiska försörjning. Alltså tystas och stängas ned.

https://samnytt.se/bekraftat-sverige-ska-skriva-under-fns-…/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *