Nu står det klart det finns ingen juridisk instans som kan stoppa afghanamnestin.

Tack Carina Jarhall för att du skickade in Nyheter Idags artikel om de ensamkommande afghanerna. Det gav mig inspiration att skriva mer om detta.

Nu står det klart det finns ingen juridisk instans som kan stoppa afghanamnestin. EU-domstolen kommer inte att granska den omstridda gymnasielagen som rör ensamkommande, och därmed går den alltså inte att stoppa.

Som vanligt anförs argument om lång handlingstid som särskilt ömmande. Som vanligt tas ingen hänsyn till om de för det första överhuvudtaget var “barn” när de kom till Sverige 2015. Som vanligt tas ingen hänsyn till att det vare sig finns bostäder eller platser för dessa män i våra skolor. Som vanligt tas ingen hänsyn till att Miljöpartiet, Socialdemokraterna och framför allt Centerpartiet kastat vår rättssäkerhet överbord. Dessa “barn kommer alltså nu tvingas in bland våra ungdomar som vi faktiskt vet är barn.

För att undvika ett sådant scenario skulle 200-300 skolor behöva byggas och tusentals lärare behöva anställas. Det är en omöjlighet. De lärare som kommer i kontakt med dessa män kommer också tvingas agera som en slags “migrationsdomstol”. Och tänker man efter så är det väl snarare så att skolor i väldigt många snarare har skyddat dessa individer i andra sammanhang, så varför skulle de inte göra detsamma nu? Jag har väldigt svårt att se att de kommer agera så som de ska, då tänker jag närmast på rektorerna.

Det finns en rektor i Svenljunga som agerat korrekt. Efter att ett tjugotal afghanska män skolkat från undervisningen riskerar de nu utvisning. Den biträdande rektorn har sagt till P4 att något undantag från reglerna inte är aktuellt.

“Enligt P4 Sjuhärad har situationen varit stökig på flera sätt, och väktare har anlitats till skolan efter att en av de unga männen uppträtt hotfullt. Männen å sida menar att de saknat förutsättningar att klara av skolan på grund av att de mått dåligt. De är alltså offer för andra omständighet enligt dem själva. Att de har ett eget ansvar att upprätthålla det de själva gått med tycks de överhuvdtaget inte bry sig om.

Om man söker denna särskilda amnesti så gör man det för studier, inte, som det beskrivs ovan, för att ställa till bråk och agera hotfullt. Det är inte att studera. Att ett tjugotal agerar på det här viset är mycket, hur många fler kommer göra på samma sätt?

Biträdande rektor Olle Wallman i Svenljunga beskriver dessutom att skolan gjort allt de kunnat för att få de ensamkommande till skolan.

“– Vi har ju försökt nå dem. Och det är ju såhär att de ska givetvis inte ut med automatik utan först är det en muntlig varning, och sedan är det tre skriftliga varningar och sedan skrivs de ut. Och vi har ju försökt ringa till dem, skriva till dem, utan framgång, och då har man försatt sin chans.”

Jag misstänker starkt att denna biträdande rektor är unik. Snarare riskerar han att få #grupper efter sig, tanter som älskar sina ensamkommande och Fathmed Khavari som kommer skrika om “psykisk död”.

Den här amnestin är ett monumentalt svek mot alla dem som var sanningsenliga och avvisades. Det är ett monumentalt svek mot svenska samhället, våra skolor, våra barn och mot svenska medborgare.

https://nyheteridag.se/skolkande-afghaner-kan-utvisas-fors…/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…
Bildkälla Nyheter Idag

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *