“Ordning och reda i skolan, eller?”

Apropå “ordning och reda” i skolan så har jag fått en anonym insändare. Jag bekräfta att källan har den insikt som krävs men av förklarliga skäl, vi lever i ett land där människor hängs ut och jagas om de bara för ett ögonblick avviker från “värdegrunden”, vill personen vara anonym.

“Ordning och reda i skolan, eller?”

Skolorna behöver uppfostra eleverna demokratiskt precis som det står i läroplanen. Ledningen behöver skicka signaler om att det exempelvis inte är acceptabelt att hindra politiska partier från att medverka. Synen på politik kan därmed bli rejält skev, om även andra partier hindras från att medverka och det som sedan lämnas kvar i dessa elevers sinnen blir nog allt annat än tankefrihet. Det ödslas redan alldeles för mycket tid på att lära eleverna de “rätta” åsikterna kring demokrati, jämställdhet, rättvisa m.m. Åsikter som formuleras av statliga tjänstemän för att ge eleverna en positiv attityd gentemot staten och de värderingar som statens makt vilar på.

Pisa-undersökningen anses som ett mycket tillförlitligt mått på en nations kunskapsnivå inom naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Den ses som en indikation på hur ett land förhåller sig kunskapsmässigt. Man kan alltid diskutera tillförlitligheten i alla rapporter, mätindikatorer och nyckeltal.

De som någon gång arbetat med dylika saker vet hur förbannat svårt det kan vara att definiera kvalitet i offentlig verksamhet, operationalisera begreppen till lämpliga mått och slutligen få måtten att fånga de aspekter man är intresserad av. Det blir knappast lättare när man skall konstruera enhetliga mått som skall göra skolverksamheten rättvis i alla OECD-länder. Avintellektualiseringen och urholkningen av undervisningskvalitén är påtaglig och det känns inte som en slump att Sverige hamnar långt ner i de undersökningar som utförs.

Det finns helt enkelt inte tillräckligt många högpresterande elever i svenska skolor med ursprung i Mellanöstern, Afrika, Sydamerika och Sydostasien. För att kunna vända skutan och höja snittet i exvis PISA mätningar. Lärarna vet om detta så även våra politiker, men de flesta av dem vill trots det inte kännas vid problemet.

Med en ökande andel elever med utländsk bakgrund så är det inte orimligt att anta att skolresultaten kan sjunka. Inte för att de är mindre värda som människor utan av helt naturliga orsaker såsom språksvårigheter, brist på pedagogisk förskola etc. Utan att lägga några som helst värderingar i huruvida man har svensk eller utländsk bakgrund så går det inte förneka att elever med utländsk bakgrund ofta har mer att lära än de med svensk bakgrund. Men det krävs återigen att man vågar föra statistik med bl.a. etnisk bakgrund som ingrediens, det krävs att man vågar tala om att olika människor har olika förutsättningar som ibland har att göra med utländsk bakgrund.Inte minst för att veta var man eventuellt ska tillsätta extra resurser.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *