Politisk osäkerhet kan stoppa OS-dröm, detta tycker politikerna om ett vinter-OS i Sverige.

av | 8 oktober, 2018

På SVT-nyheter skriver de idag om att Politisk osäkerhet kan stoppa OS-dröm.
Stockholm föreslås gå vidare i processen om att få vinter-OS 2026.
Men det tuffaste jobbet kvarstår, att hinna få med sig politikerna till i januari.
Annika Strandhäll säger: “Det finns en risk, jag kan inte säga annat.”
I morgon tisdag beslutar Internationella olympiska kommittén (IOK) vilka intressenter som blir officiella kandidater till vinterspelen om åtta år.
I förra veckan fick Stockholm som en av tre kandidater en rekommendation av IOK:s styrelse.
Senast den 11 januari måste de lämna in ansökningshandlingarna. I den ingår att få en statlig säkerhetsgaranti, som handlar om säkerheten längs landets gränser och allmänt på gator och torg. I och med det osäkra politiska läget, att Sverige inte ännu har någon regering efter valet i september, är det inte säkert att den svenska OS-kandidaturen hinner få den statliga säkerhetsgarantin till dess.
Strandhäll, idrottsminister i expeditionsregeringen säger: “Jag oroar mig över att tidsplanen och det osäkra politiska läget sammanfaller. Men jag hoppas att det ska finnas en regering i god tid för att frågan ska kunna lösas.”

Richard Brisius, vd för den svenska OS-kampanjen, är inte orolig.
Han säger: “Jag tror absolut att det finns tid nog för det här, oavsett hur lång tid det tar för regeringsbildningen.”
TT frågar: “Men om ni inte hinner få säkerhetsgarantin innan ni ska lämna in ansökningshandlingarna, vad händer då?”
Brisius svarar: “Då får vi ta en diskussion med politiker och IOK. Vi får ta det när de relevanta departementen vill prata om det.”
Arrangemanget av vinter-OS och Paralympics 2026 är det första som arrangeras fullt ut enligt IOK:s Agenda 2020.
Enligt förändringsprogrammet ska kostnaderna hållas nere genom att värdlandet inte bygger nya arenor och OS-boenden.
IOK ger också värdstaden ett bidrag på 1 miljard dollar, motsvarande cirka 9 miljarder kronor. Den svenska ansökans budget ligger på 13 miljarder kronor.
Därför är Sveriges två största partier, Socialdemokraterna och Moderaterna, försiktigt positiva till en svensk OS-kandidatur.

Saila Quicklund, idrottspolitisk talesperson för Moderaterna säger: “Förutsättningarna har aldrig varit bättre än nu med tanke på att IOK bland annat har utökat tilldelningen av medel. Lägg därtill ett kostnadstak. Och Sverige är också oerhört kompetent när det gäller att arrangera stora idrottsevenemang. Men det är många parter som ska säga sitt, politiska instanser på kommunal och nationell nivå och den samlade idrottsrörelsen med flera. Det måste vägas ihop till en helhet. Och politiken har ett stort ansvar för skattebetalarnas pengar, det ska också beaktas.”
Strandhäll säger också att det moderniserade regelverket är en grundförutsättning för att Socialdemokraterna kan tänka sig ett svenskt OS-arrangemang.
Hon menar: “OS i Sverige skulle innebära en möjlighet för Sverige att lyfta fram frågor som hållbarhet, jämlikhet, jämställdhet och demokrati och kunna sätta sin prägel för OS i framtiden.”
I den svenska OS-ansökan är Stockholm huvudort, med medarrangörer i Åre, Falun och lettiska Sigulda. I Stockholms Stad har det inte funnits något politisk majoritet för att stödja OS.
En politisk samsyn både på lokal och nationell nivå är något som SOK och de politiska företrädarna Annika Strandhäll och Saila Quicklund eftersträvar.
Strandhäll säger: “Det behövs en blocköverskridande samsyn eftersom ett OS-arrangemang pågår över flera politiska perioder.” Brisius säger att det är viktigt att OS-kandidaturen får stöd från så många som möjligt, från kommuner, näringsliv och idrottsrörelsen.
Han säger: “Och vi känner att vi har det stödet. Det är mycket som har förändrats sedan Stockholms Stads utredning presenterades i januari förra året. Ekonomin är annorlunda och bättre och riskerna betydligt lägre i och med att vi inte ska bygga någonting.”
Det slutgiltiga beslutet om OS-värd 2026 tas i september nästa år.

Men, vad säger då de olika partierna i riksdagen om att Sverige ska arrangera vinter-OS och vinter-Paralympics 2026?
Ja, det beror på vilket parti man frågar, frågar man Socialdemokraterna så säger de så här om ett OS 2026: ”Stora idrottsevenemang ställer enorma krav på värdstaden. Det handlar om staden har ekonomiska såsom tekniska förutsättningar att stå som värd. Därför är det viktigt att det görs grundliga och ordentliga utredningar för att se om den aktuella staden har kapacitet. Därefter kan man diskutera behovet av ett statligt stöd.”
Moderaterna svarar detta i samma fråga: ”Ett framtida svenskt OS är en spännande tanke, och i Sverige finns stor kompetens och kunskap om att arrangera stora idrottsevenemang. Dock måste detta ske med ansvar för helhet och ekonomi. Exempelvis måste de investeringar som görs avseende bostäder och infrastruktur ge avkastning till samhället även efter spelen.”
Sverigedemokraterna svarar detta: ”I och med att vi ser stort behov av resurser i stora delar av välfärdsapparaten och andra delar av kulturlivet, anser Sverigedemokraterna att Sverige inte kan motivera att prioritera ett arrangerande av OS i dagsläget, med hänsyn till de kostnader det skulle innebära.”
Centerpartiet svarar detta: ”Vi är positiva till att stora idrottsevenemang kan arrangeras i Sverige. Förutsättningen är att det finns vilja och engagemang från de kommuner där stora idrottsevenemang ska arrangeras. Sedan har staten ett ansvar att ta, till exempel för den allmänna säkerheten. Men kalkylen kan inte bygga på att staten ska bära det ekonomiska ansvaret. Målet måste vara att den här typen av evenemang går ihop ekonomiskt.”

Liberalerna svarar så här: ”Vi har en återhållsam grundinställning till OS, men det får avgöras från fall till fall.”
Miljöpartiet säger så här i frågan: ”Vi är positiva till den process som Sverige just nu är inne i och följer den med spänning. Frågan om statligt stöd får vi däremot ta ställning till i ett senare skede. I huvudsak är frågan om större idrottsevenemang lokal. De förutsättningar som finns på platsen för att arrangera tävlingen blir en viktig aspekt i ett slutgiltigt beslut där behovet av eventuella statliga resurser får vägas in.”
Vänsterpartiet svarar så här: ”Vi är positiva till att stora arrangemang inom idrotten genomförs i Sverige och är inte främmande för att till viss del stödja dessa med offentliga medel, men vi kräver också att en ordentlig genomlysning av förutsättningarna görs vid varje tillfälle för att motverka de negativa konsekvenser som kan förekomma. När det gäller ansökan till vinter OS 2026 så har Vänsterpartiet i Stockholms stad tagit del av utredningen och anser att Stockholm av ekonomiska skäl inte ska gå vidare med en ansökan.”
Medan Kristdemokraterna svarar: ”Ja, vid denna typ av multiarrangemang bör staten stå som ekonomisk garant. Samtidigt är det viktigt att Stockholms stad vid ett ”OS i Stockholm” tar ett finansiellt delansvar i bl.a. de fall där idrottsanläggningar har ett garanterat efterbruksvärde.”

Men då ställer jag mig frågan, har Sverige råd med ett sådant arrangemang?
Med tanke på hur det ser ut i landet och med tanke på vilka ansträngningar Sverige står inför har Sverige råd med det?
För med tanke på att vi inte har en fungerande sjukvård, inte något fungerande rättsväsende, vi har redan nu pensionärer som lever under existensminimum, vi har en skenande brottslighet, en polis som inte hinner med att rycka ut eller för den delen utreda brott, ska då även OS-kostnaderna läggas på detta så är Sverige snart bankrutt.
Så nu frågar jag er här i ProjektSanning om Sverige ska ansöka till vinter-OS och Paralympics 2026.
Ska Sverige lägga miljardbelopp på ett idrottsarrangemang eller ska Sverige först och främst klara upp den uppgiften att göra landet säkert och tryggt för alla medborgare i landet.
Många anser kanske inte denna frågan är så intressant, och det är den kanske inte, men med tanke på hur Sverige ser ut nu och hur dåligt alla samhällsfunktioner fungerar så tycker jag i alla fall att den är ytterst intressant ur ekonomisk synvinkel.
För hur många OS-arrangemang har gått med vinst och hur många har gått med förlust?
Så var snälla och gå in och rösta på denna frågan, för det kanske blir ett utfall ingen trott på i förhand.

◊ Ja till vinter-OS och Paralympics 2026

◊ Nej till vinter-OS och Paralympics 2026

https://www.svt.se/…/…/politisk-osakerhet-kan-stoppa-os-drom
https://www.svt.se/sp…/artikel/valet-os-vad-tycker-partierna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *