Adam Marttinen och Katja Nyberg: ”Ta polisernas utsatta situation på allvar”

av | 9 oktober, 2018

Det ser nästan ut som det bara är Sverigedemokraterna som tar polisens utsatthet på allvar.
För vilket annat partis politiker har ens mödat sig med att kommentera det som hänt den sista tiden med poliser som överfallits både i arbetet som på fritiden?
Adam Marttinen och Katja Nyberg skriver i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet att “Hot och våld mot poliser och annan blåljuspersonal är fullständigt oacceptabelt och ska få direkta och kännbara konsekvenser. Vi politiker behöver stå upp för poliserna när de verkställer fattade beslut.”

“Oftast när polisens arbetssituation lyfts fram handlar det om löner, att de är för få eller att utredningar travas på hög. Men inte lika ofta talas det om polisens våldsamma arbetsmiljö i yttre tjänst.
Det senaste exemplet är en händelse från början av oktober när en civilpolis i vad som initialt antagligen ropades ut som ett rutinuppdrag, visade sig vara allt annat än det. Polismannen blev vid ingripandet så svårt misshandlad att han fick tänder utsparkade och ådrog sig en hjärnskakning.

I en rapport från Polisförbundet från 2017 uppgav sju av tio poliser att risken att utsättas för hot och våld har ökat under de senaste åren. 30 procent av de hot- och våldsutsatta har drabbats av sten- eller flaskkastning. Just svarsalternativet stenkastning fanns inte ens med som svarsalternativ i liknande undersökningar från 2008 och 2010.
Hot och våld mot poliser och annan blåljuspersonal är fullständigt oacceptabelt och ska få direkta och kännbara konsekvenser. Sedan tidigare har Sverigedemokraterna föreslagit en ny brottsrubricering för attacker mot blåljusverksamhet där minimistraffet vid bruk av våld mot blåljuspersonal eller deras fordon är fyra års fängelse.

I straffskalan är det på samma nivå som synnerligen grov misshandel.
Utöver de kännbara konsekvenserna för den enskilda gärningsmannen sänder det också en tydlig signal till samhället att våld mot polis och övrig blåljuspersonal alltid kommer att mötas av en kraftfull motreaktion. När det kommer till utländska våldsbrottslingar ska dessa utvisas ur landet på livstid.
I vårt polisprogram för 2018 pekar vi också på åtgärder som ska underlätta polisens arbete samt identifieringen av gärningsmän. Bland de åtgärder vi vill införa finns bland annat möjlighet till utökad kameraövervakning. Detta för att polisen i högre utsträckning ska kunna använda sig av kameror för att såväl dokumentera situationer som att övervaka.

Vi anser därför att Polismyndigheten ska vara undantagen tillstånds- eller anmälningsplikt vid kameraövervakning.
I stället ska myndigheten upprätta ett register över all sin kameraövervakning, för att säkerställa att det finns en kontrollfunktion för tillsynsmyndigheten. För att utöka den trygghetsskapande kameraövervakningen avsätter vi 100 miljoner kronor under 2019 för detta ändamål.
Poliserna behöver känna sig trygga i sin myndighetsutövning, och där är det centralt att vi, som politiker, står upp för dem när de verkställer fattade beslut.

Vilka som bär ansvar för att Sveriges eget rättsväsende befinner sig i så pass dåligt skick som det gör i dag går självklart att diskutera, men att den avgående regeringen varken har haft förmåga eller viljan att förbättra situationen för landets poliser är ett faktum.
För att lösa polisens nuvarande situation krävs en framtida regering som arbetar brett och agerar handlingskraftigt. Där inte allt fokus ligger på löner och antal poliser. Vi vill fokusera på helheten i stället för de enskilda frågorna och vi Sverigedemokrater kommer att stå upp för svensk polis.

Så nu frågar jag de övriga rättspolitiska talespersonerna i de övriga partierna?
Morgan Johansson, Tomas Tobé, Johan Hedin, Roger Haddad, Andreas Carlson, Linda Snecker och Annika Hirvonen Falk, vad tänker ni göra åt situationen?
Eller är det så att nu är ert enda mål att slåss om regeringsmakten, att utestänga Sverigedemokraterna?
Efter valet har det varit oroväckande tyst från er alla, ni har inte sagt något om den politik ni vill föra så jag frågar er än en gång.
Vad är ert mål angående tryggheten för poliser i yttre tjänst, för alla poliser under fritiden?
Eller är det så att ni inte har något svar på denna frågan?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *