Lärare hade relation med elev på gymnasieskola i Eskilstuna

av | 18 oktober, 2018

ESKILSTUNA 2018-10-17. En tidigare lärare på en gymnasieskola i Eskilstuna kommun kan få en varning. Detta sedan han anmälts för att ha agerat olämpligt i sin tjänsteutövning. Mannens relation med en gymnasieelev uppdagades sedan flera elever slog larm till skolans rektor.

I september förra året kontaktar några elever rektorn på en gymnasieskola i Eskilstuna. De misstänker att en av skolans lärare har en relation med en elev. En relation som inte är av professionell karaktär. Skolan inleder en utredning och under tiden stängs läraren av.

Skolinspektionen yrkar på att läraren ska få en varning.

“Skolinspektionen anser att lärarens agerande är så pass omdömeslöst och allvarligt att han bör tilldelas en varning. Att det av utredningen framkommer att han annars har bedömts vara en skicklig lärare föranleder inte någon annan bedömning.”

Eleverna som kontaktade rektorn visade sig ha rätt i sin oro.

I utredningen har läraren gett sin version om vad som hänt. Han har som betygssättande lärare undervisat eleven flera gånger i veckan då eleven haft problem med studierna. Läraren har hjälpt henne och han berättar att hon snart börjar anförtrott sig till honom om problem som inte rör skolan.

Enligt anmälan har läraren uppgett att eleven haft behov av att prata med någon, att hon var psykiskt skör och att han försökte stötta henne. Han säger sig vara medveten om att deras relation var problematisk men han ville inte svika hennes förtroende.

Skolinspektionen skriver vidare om lärarens syn på det som hände

“Läraren har medgett att de utvecklat en nära relation och också att det förekommit pussar och kramar när de har träffats hemma hos honom.”

Skolinspektionen ser allvarligt på det som inträffat och menar att läraren gått alldeles för långt i sin relation till eleven. Att det varit ytterst olämpligt att umgås på det sätt och i den omfattning som skett. Och anser alltså att läraren bör få en varning.

Smaka en gång till på den här meningen: “Han säger sig vara medveten om att deras relation var problematisk men han ville inte svika hennes förtroende.” Svika hennes förtroende var precis vad han gjorde. Och mer än en gång.

Läraren har under utredningens gång självmant valt att lämna sin tjänst som lärare på den aktuella gymnasieskolan.

Att det kan räcka med en varning är oförståeligt för normalt funtade personer. Den här personen ska aldrig få möjlighet att arbeta med barn överhuvudtaget. Hade det hänt i USA hade han registrerats som sexförbrytare och aldrig fått bosätta sig i närheten av skolor, dagis eller parker som besöks av barn under återstoden av dennes liv.

I Sverige säger lagen så här: I brottsbalken 6 kap 10 § stadgas:

“Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.

Efter avtjänat straff finns inga restriktioner eller sanktioner. Det är bara att flytta till annan ort och börja om. Och börjar om, det gör alltid sexförbrytare och barnförstörare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *