Bianca Muratagic: Hur mycket valfusk tål Sverige?

av | 26 oktober, 2018

Enligt Valprövningsnämnden har det kommit in ett stort antal överklaganden med påstående om fusk kopplade till valet 2018.

I överklaganden påstås det att ”vissa valkuverten var genomskinliga”, ”att limmet på flera kuvert var så dålig att det inte gick att försluta” och att ”valförrättarna uppmanade de röstande att inte klistra igen utan endast vika in fliken på kuverten.”

I ett yttrande skriver Valnämndens handläggare Elisabet Lindberg att man skulle kunna se bokstäver och partisymbol genom kuverten om man tätt intill kuverten lyste med stark lampa som t.ex. finns på mobiltelefoner. Men trots det drar Valmyndigheten slutsats att valsedlar är ogenomskinliga under ”normala förhållanden” eftersom kuverten har en mörk insida.
Man alltså erkänner faktum att man kan se genom kuverten med hjälp av lampa från mobiltelefon men hänvisar till ”normala förhållanden” trots vetenskap om sabotage och t.ex. stulna valsedlar som förekommer i vallokalerna.

Enligt den europeiska samarbetsorganisationen OSSE och dess utländska observatörer som granskade och studerade valet i Sverige sätter man på spel valhemlighet om valsedlarna ligger öppet i vallokalerna.
Förslaget om att staten skulle köpa in nya valbås där man skulle placera valsedlar avfärdades av regeringen och justitieminister Morgan Johansson, 2017 som tyckte att var förslaget ”för dyrt och för opraktiskt”.

Man kan konstatera att valhemlighet äventyras inte bara av valsedlarna som ligger öppet i vallokalerna. Risken för oegentligheter ökar avsevärt om man kan se bokstäver och partisymbol genom kuverten med hjälp av mobiltelefonens lampa och som i överklaganden beskrivs vara genomskinliga, om kuverten inte går att försluta och om röstmottagare uppmanar de röstande att inte klistra igen kuverten så de i princip kan se vilka partier medborgarna röstat på.

Påståenden och inlägg i sociala medier om att t.ex Medborgerlig samling och SD-namnsedlar saknades och gömdes i fler röstlokaler i förtidsröstning bekräftades av Valmyndigheten. Förseningen av namnsedlar polisanmäldes av SD.

Runtom i landet attackerades, bombhotades, misshandlades och dödshotades SD-s valarbetare, bl.a. en gravid kvinna och valarbetare, man rev ner och förstörde partiets valaffischer m.m.
Nätverk #jagärhär planerade att närvara vid vallokaler genom att ”stötta och peppa” väljarna. Mina Dennert backade efter Ledarsidornas redogörelse av straffrättsliga följderna då inverkan, propaganda och annat som syftar till att påverka väljarna eller omröstningen är olagligt med risk för långa fängelsestraff.
Trots det kunde man läsa vissa röstmottagares inlägg i sociala medier där de erkände helt öppet om hur de påverkade väljarna, de polisanmälda incidenter där röstmottagare lade valkuvert med förtidsröster i en hög istället för att lägga in dem i urnan direkt, att SD-valsedlar gömdes och hur vissa väljare avsiktligt saboterade för SD då de rev sönder, slängde eller tog bort SD-s valsedlar och valfoldrar, fel i rösträkningen m.m.
Efter avslöjanden och antydningar på att det har skett fel i rösträkningen som inte korrigerats, d v s att de ogiltiga röster skulle förklaras som giltiga ville inte länsstyrelsen i Stockholm visa upp fakta om rösträkningen.

Val.se fungerade inte på valnatten och det gick inte att följa valresultatet på Valmyndigheternas webbplats från 20.30 då bara 2 distrikt registrerades av Länsstyrelsen. Cirka 01.34 gick röstningen att följa igen då 5980 av 6004 distrikt registrerades.
Intressant att man kunde följa resultatet i början när det var 2 distrikt och precis på slutet när det bara var 24 distrikt kvar att registrera.
Valmyndighets slutsats är att händelsen har inga konsekvenser som rör valresultatet.

Jag kan inte låta bli att undra om svensken är så naiv att tro att alla dessa händelser, ”tekniska fel” och incidenter inte har konsekvenser som rör valresultatet?

Bianca Muratagic

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *