Den notoriskt oduglige Dan Eliasson breder ut texten – mannen som lyckats med konststycket att odugligförklaras på samtliga poster han tillsats på

av | 1 november, 2018

Ur rapporten “Smearing Sweden International Influence Campaigns in the 2018 Swedish Election” pekar Dan Eliasson, nu generaldirektör för Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) ut Nyheter Idag, Samhällsnytt och Fria Tider som de tidningar som under valåret spred flest nyheter om valfusk. Det är vi läsare glada över. Annars hade ingen tidning informerat om detta överhuvudtaget.
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2018/10/Sweden_Report_October_2018.pdf?fbclid=IwAR3uc09ghBRGo3QydhyeCG3d3uvcEQGSxP3siYB1359RVY3g2NfmFvcuTYE

 

I rapporten hävdas de också utgöra ett kluster för spridande av desinformation: “Anti-immigration, anti-establishment and anti-Muslim themes were the most common content produced and shared by these outlets.”

Det finns ingenting i rapportens påståenden kring dessa tidningar som förvånar oss. Det var väl snarare väntat. Dan Eliasson placering på MSB är politiskt tillsatt. Om allt hade gått rätt till hade Eliassons alla famösa påhitt som rikspolischef legat honom i fatet för vilken anställning det än månde handlat om, men det gjorde det naturligtvis inte. Tvärtom tycks tidigare genuina misslyckanden ha varit meriterande.

Mysteriet här ligger alltså snarare i personen Dan Eliason än huruvida alternativ media sprider desinformation om och är anti-migration och anti-muslimskt. Hur kommer det sig att regeringen så förtvivlat gärna ville ha honom placerad på just på MSB? Det tycks ju i fallet Eliasson inte finnas någon smärtgräns för oförmåga över huvud taget.

Att Dan Eliasson lämnade posten som Rikspolischef var en lättnad för såväl polis som samhälle. Men regeringens “omplacering” av Eliasson lämnade en besk eftersmak. Det är ingen obetydlig myndighet vi talar om. MSB har till uppdrag att bistå samhället med information vid krissituationer. I en tid av ökade spänningar, desinformation och fake news är därför Eliassons placering som generaldirektör både en smärre katastrof och helt obegriplig.

Redan då Eliasson var generaldirektör på Försäkringskassan, där han såg till att radera en större mängd mejl som kunde ha använts för att avslöja missförhållanden, stod det klart att han inte var rätt person att ens komma i närheten av att fatta myndighetsbeslut. Men ändå utsågs han senare, efter att internt ha blivit odugligförklarad, till Rikspolischef och senare till chef för MSB. Man får gå till bananrepubliker för att stöta på något liknande.

Som Rikspolischef skulle han som myndighetsperson och i kraft av sitt ämbete naturligtvis vara opartisk i sitt förhållningssätt till politiken. Det var han aldrig. Eliasson åskådliggjorde flera gånger partipolitiska ställningstaganden som t.ex. hur han kräktes över Sverigedemokraterna. Något som tydligt framgår i ovan nämnda rapport. Tror ni något av det här har förändrats? Såklart inte. Med sina tydliga politiska ställningstaganden har han upprepat brutit kodex och misstänkliggjort myndigheters fristående roll. Det är mycket allvarligt och underblåser dessvärre den polarisering och de motsättningar vi redan har landet. Det går kort sagt inte att lita på Dan Eliasson.

Placeringen av Dan Eliassons på MSB visar att Sverige har stora problem med demokratin. Det var och är fortfarande beklämmande. Om inte regeringen Löfven (inklusive de vänsterblivna partierna V och MP) velat stå i centrum för misstänkliggöranden om att Eliasson placerades på MSB ganska precis ett år innan valet, samtidigt som de gick hårt ut med att de skulle ta tag i spridandet av desinformation, borde inte Eliasson utsetts till generaldirektör för MSB. De borde ha nöjt sig med att ge honom sparken.

Apropå desinformation bör i sammanhanget nämnas att på den arabisktextade Facebook-sidan “Socialdemokraternas ungdomsförbund” spreds just desinformation om SD och M. Det var inga små lögner, eller ska vi kalla det för för dess rätta namn, desinformation, som spreds heller. Bland annat hävdades att SD och M velat dra in medborgarskap för samtliga invandrare som tagit sig till Sverige efter 1970, samt även stänga ned muslimska begravningsplatser. Problemet var att förbundet inte fanns och att det senare uppdagades att en av sajtens administratörer satt i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna i Stenungsund. Ledamoten uppmanades efter avslöjandet att lämna partiet. Tror ni det omnämns i rapportera “Smearing Sweden…”?

Två socialdemokratiska politiker i VästSverige, Janna Atta Ibrahim, fick lämna sina uppdrag med omedelbar verkan efter att ha spridit falska påståenden om SD och M. Bland annat att partierna velat stänga moskéer och att de ville ta muslimska barn från sina föräldrar.  Tror ni det omnämns i rapporten “Smearing Sweden…”? Nej såklart inte.

Att svenska S+MP+V politiker och tillsatta ämbetsmän är som ruttna frukter det har vi vetat länge och när det gäller att utnämna den mest förmultnade ligger Dan Eliasson bra till.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/oRajWK/s-politiker-i-pahittat-ungdomsforbund-spred-nya-logner-pa-arabiska?

http://www.gp.se/nyheter/göteborg/två-s-politiker-avgår-efter-lögner-om-sd-

Vill man läsa mer om valfusk som inte passerat MSB så kan läsa det här:

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2018/10/29/lackta-uppgifter-om-konstaterad-valfusk/?fbclid=IwAR09QZZdDjmNLJICzsoBmHW_LzmExMR5tw24Tlocyh2FxSMDNTBmAXPUfwo

Text: Madeleine E Lilja Rönnquist och Jan Ove Malmis

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *