Lars Adaktusson: Ja till samhällsgemenskap, nej till islamism

av | 1 november, 2018
Islamism och annan religiös extremism är återigen i den svenska debattens centrum. Anledningen är avslöjandena om SSU Skåne där en medlemsfalang öppet gett uttryck för religiös extremism och antisemitism. Hittills har det inte rapporterats att dessa personer har någon direkt koppling till islamism, deras uttalanden och agerande påminner dock om islamistiska betraktelsesätt. Till exempel när det gäller synen på demokrati, kvinnors rättigheter och människovärde – bland annat har det uttryckts att homosexuella personer har ”smutsigt blod”.

Sammantaget visar det som nu avslöjats att SSU och socialdemokratin, såväl regionalt som nationellt, måste gå till botten med det faktum att ett antal av deras egna medlemmar står för icke-demokratiska värderingar. Oavsett om det finns islamistkopplingar eller ej till dessa medlemmar är extremism kopplad till politik och religion en företeelse som inger djup oro. Att ledande som SSU-företrädare tycks förringa och mörka det som skett är därför illavarslande och tyder på att Socialdemokratiska ungdomsförbundet inte tar sitt ansvar. Erfarenheterna från såväl Miljöpartiet och Centern, där personer med islamistiska åsikter har getts förtroendeuppdrag, visar vad detta i grunden handlar om; ett påtagligt och allvarligt samhällsproblem.

I valrörelsen lyfte Kristdemokraterna och jag själv ofta fram vikten av att se problemet för vad det är. Vi hänvisade till forskningsrapporter från Försvarshögskolan och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap som visar att islamistiska förgreningar som salfism och wahabbism växer sig starka i Sverige. Vi pekade även på innehållet i Säkerhetspolisens öppna bedömning från början av 2018 som säger att islamismen idag är det största säkerhetshotet mot vårt land.

Mot bakgrund av detta håller det inte att relativisera eller luta sig tillbaka. Det är hög tid att politiska företrädare i samtliga partier öppnar ögonen, tar till sig av de larmrapporter som publicerats och vidtar de åtgärder som är nödvändiga. Sverige står starkt på gemenskapens och tillitens grund – i vårt land finns långtgående rättigheter för den som lever upp till sina skyldigheter; att följa svensk lagstiftning, att respektera människovärdet och de värderingar som grundläggande i ett demokratiskt samhälle.

Islamismen skyr demokratiska värderingar och motverkar integration och samhällsgemenskap, därför måste den motverkas. I det arbetet vill Kristdemokraterna bland annat genomföra följande åtgärder:

• Dra in offentliga bidrag till organisationer med islamistiska kopplingar

• Förbjuda utländsk finansiering av moskéer i Sverige som bidrar till radikalisering och stärkt islamistiskt inflytande

• Förbjuda samröre med terrororganisationer – det kan ske genom straffskärpningar och möjlighet till utvisning av terrordömda som inte är svenska medborgare

• Införa hedersbrott som en särskild brottsrubricering i brottsbalken, förbjuda månggifte i alla dess former

• Införa nolltolerans mot islamistiska huvudmän i konfessionella friskolor

• Intensifiera samarbetet med muslimska företrädare och grupper som stödjer muslimers integration i samhället.

Att motverka islamism måste vara en prioriterad fråga under denna mandatperiod. Ytterst handlar det om att skydda demokratin och medborgarna – och att alltid verka för tillit och en fungerande samhällsgemenskap.

Lars Adaktusson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *