Inte ens utredarna verkar förstå sköterskebristen i sin utredning “Framtidens specialistsjuksköterska, ny roll, nya möjligheter.”

av | 3 november, 2018

Expressens ledarredaktion skriver idag att inte ens utredarna verkar förstå sköterskebristen. Att bristen på specialistsjuksköterskor är en gåta insvept i ett mysterium.
De fortsätter med: ” Debatten om sjukvårdens problem är tämligen förutsägbar.
Oavsett om bekymret är vårdköer, inställda operationer eller stängda vårdplatser är förklaringen densamma: “Vi har brist på specialistsjuksköterskor”.
Att fler måste utbilda sig till specialister verkar alla vara överens om. Specialistutbildningen måste bli mer attraktiv, bland annat genom lön under studietiden så att pluggande sköterskor slipper ta lån eller leva på nudlar.

Utbildningen måste dessutom betala sig i form av högre lön.
Allt detta har diskuterats i evigheter, men bristen består. Just nu står 500 utbildningsplatser tomma. Vad göra?
Regeringen tillsatte en utredning som nu har återkommit med en lägesbeskrivning och förslag för att lösa bristen. Läsningen är nedslående, och förvånande.
Ett skäl till att specialistutbildningen inte ses som attraktiv är att arbetsgivarna “inte omhändertar specialistsjuksköterskans kompetens i tillräcklig utsträckning”. Det kan innebära att sköterskan efter utbildningen kommer tillbaka till samma schema, samma uppgifter och samma lön.

Det låter ju som om arbetsgivarna helt enkelt är snåla och vill ha en specialist utan att behöva pynta. Men det är lite mer komplicerat än så.
Arbetsgivare vet tydligen inte vad de ska göra av specialisterna: “Det saknas till exempel kunskap om vad specialistsjuksköterskans kompetens består i och vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket.” Dessutom saknas det i många fall specialisttjänster. Samtidigt tycks alla märkligt nog vara eniga om specialistsjuksköterskans centrala roll.
Så det råder enorm efterfrågan… samt stort ointresse? Hur hänger detta ihop?

Utredningen återger några platsannonser för sjuksköterskor. De är intressanta:
En arbetsgivare söker en specialistsköterska inom barn- och ungdomssjukvård. Fast det går lika bra med flerårig erfarenhet av barnsjukvård. Eller att den sökande har någon annan specialitet.
En annan vårdgivare efterlyser en sköterska med minst tre års erfarenhet. Det är “meriterande” med vidareutbildning inom akutsjukvård, kirurgisk omvårdnad eller motsvarande.
Det låter väldigt frisinnat. Hur väl svarar egentligen specialiteterna mot specifika behov i sjukvården? Är de för många? För smala?

Utredaren vill se en förändring av specialistutbildningen. Det verkar behövas.
Man vill också öka yrkets attraktivitet genom att reglera vem som får göra vad, bland annat genom att lagstifta om att sjukvårdspersonal endast får “fullgöra uppgifter som han eller hon har kompetens för”.
Men den reformen vore uselt tajmad. Den växande personalbristen kommer att tvinga fram nytänkande och att personalen kan användas flexibelt. Då är det inte lämpligt att göra regelverken kring formell kompetens stelare.
Bristen på specialistsjuksköterskor ser dessvärre ut att bestå.”

En bra ledartext men var är deras försök till svar på problemen?
Jag vet med mig själv att jag ofta ställer frågor och inte så ofta ger några svar, men jag försöker i alla fall styra frågorna till någon typ av svar. Men här verkar det som de endast har frågorna, endast går runt problemet med att det är att sjukvårdspersonalen är för dåligt betald här i Sverige, att det inte i många fall lönar sig att utbilda sig från sjuksköterska till specialsjuksköterska, för att löneskillnaden är allt för liten.

Sen när inte ens den utredning som regeringen tillsatt för att göra det lättare kan komma med några förslag mer än att lagstifta om att sjukvårdspersonal endast får “fullgöra uppgifter som han eller hon har kompetens för”. Då frågar man sig om verkligen utredarna inte har klart för sig att vårdpersonalen flyr vårdyrkena för att de är underbetalda och överarbetade.
Vad hjälper då att lagstifta om att de inte får göra uppgifter de inte har kompetens för?
Vore det inte bättre att lagstifta om att sjukvårdspersonal får en anständig lön, en lön de har en möjlighet att leva på?

https://www.expressen.se/…/inte-ens-utredarna-verkar-fors…/…
https://www.regeringen.se/…/framtidens-specialistsjukskoter…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *