Man kan kalla det en tyst revolution utan opposition

av | 4 november, 2018

Den notoriskt oduglige Dan Eliasson breder ut texten – mannen som lyckats med konststycket att odugligförklaras på samtliga poster han innehaft är som bekant generaldirektör på MSB. Som myndighetschef ska han i kraft av sitt ämbete vara opartisk i sitt förhållningssätt till politiken och Sverige. Det har han aldrig varit. Med sina tydliga politiska ställningstaganden har han upprepade gånger brutit kodex och misstänkliggjort myndigheters fristående roll. Det är mycket allvarligt.

MSB gick tidigt ut och varnade för främmande makter som naturligtvis ljuger och påstår att Sverige är ett land i kris och kollaps. Det innebar för MSB att “desinformationen” om hur landet plågas av ökande kriminalitet och islamisering i den mån det gick skulle ersättas med korrekta sanningar. Med andra ord idiotförklara den del av landets befolkning som ser och förmedlar en verklighet baserad på hur det verkligen ser ut i samhället, samt sätta munkavle på de nyhetssajter som tappert försöker informera om sakernas tillstånd.

I en rapport beställd av MSB, auktoriserad av Dan Eliasson, “Smearing Sweden…” gavs fyra utländska “experter” uppgiften att berätta om Sverige. Alltså personer med liten eller ingen koppling alls till Sverige. En av skribenterna, Jonathan Birdwell har exempelvis yttrat att islamistisk extremism kan vara naturlig och hälsosam. “experterna” kan inte svenska men de har ändå en hel del att säga om våra alternativa medier. Hur har de utan svenska språkkunskaper kunnat läsa dem? Det skriver Katerina Janouch om här: http://katerinamagasin.se/msb-rapport-om-valpaverkan-en-av-skribenterna-ville-skydda-sund-islamistisk-extremism/

Samtidigt som MSB:s rapport släpps planerar Sverige att signera ett globalt ramavtal som kommer undergräva vår redan hårt ansatta välfärd. Ändå har vare sig ramverket eller MSB:s rapporter fått någon större uppmärksamhet bland våra etablerade medier. Det ekar lika tyst om dem som Socialdemokraternas tystnad om skandalerna kring SSU-Skåne som nyligen avslöjats som både homofobiskt och islamistiskt.https://samnytt.se/bekraftat-sverige-ska-skriva-under-fns-migrationsramverk-och-oppna-granserna/

Ramverket “Dokumentet, Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”, lovordar invandring och ger förslag på olika verktyg för att enklare kunna förflytta illegala invandrare till Europa. https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2018/10/Sweden_Report_October_2018.pdf

Avtalet har, precis som amnestin för de 9 000 afghanerna gjorde här i Sverige, fått hård kritik för att det bland annat innebär en allvarlig säkerhetsrisk. I ramverket görs ingen skillnad på lagliga och illegala invandrare. USA, Australien, Ungern, Österrike, Kroatien, Tjeckien och Polen har redan meddelat att de inte kommer att skriva på avtalet. Sverige däremot kommer att skriva på. Det här är oroande för samtidigt höjs röster för Annie Lööf som tänkbar statsminister. Lööf, en politiker som inte har några problem med att kasta rättssäkerheten överbord, som har en utopisk vision om att massinvandring är den enda och rätta utvecklingen för ett redan sargat Sverige. Hon är politiskt korrekt ända ut i fingerspetsarna, lyft till skyarna av media och skulle hennes föreställningar förverkligas torde dessa förvandla Sverige till oigenkännlighet.

Annie Lööf är en sak, men om vi tittar på MSB:s rapport och ramverkets “Objective 17”, så handlar detta om att tysta all form av invandringskritik. Rapporten syftar till att främja det medieutbud som enbart innehåller positiva omskrivningar av invandringen. MSB kallar det “oberoende, objektiv kvalitetsrapportering”. Här syftar man till, precis som MSB i sig, att kontrollera vad som får sägas och vem som får säga vad. För att åstadkomma detta vill de precis som det föreslås i MSB:s rapport strypa finansiering till alternativa nyhetssajter genom att förbjuda att de får reklamintäkter. Med andra ord ska alternativmedier och invandringskritiker på “laglig” väg tystas ned. Det torde vara svårt, för att inte säga omöjligt, att driva en nättidning som exempelvis Nyheter Idag utan reklamfinanisering.

Nyheter Idag skriver efter en intervju med Mikael Tofvesson (MSB), att Tofvesson ser resultatet som ”intressant” samt påpekar att det är viktigt att nyheter om Sverige rapporteras ”på ett korrekt sätt”. Som ett exempel ges att nyheter om bilbränder i svenska förorter passar bra ihop med en nyhet om ”stark svensk industri” för att ”balansera” nyhetsflödet. Underförstått kommer nyhetsmedier som inte bevakar Sverige enligt MSB:s karav/önskemål att bli föremål för myndighetens intresse och eventuellt påföras ekonomiska sanktioner enligt de som föreslås i rapporten.
https://nyheteridag.se/jag-lider-med-mikael-tofvesson

Ramverket är ännu inte juridiskt bindande och MSB:s rapport är för tillfället bara en rapport men man behöver inte vara raketforskare för att förstå att de riktar lansen åt ett visst håll. Det ger stora företag som Google och Youtube incitament att använda MSB:s rapport som ursäkt för att stänga ned sajter, konton och/eller andra aktörer. Det skulle förstås innebära ett slag mot yttrandefriheten, som alla nu förstår är av underordnad betydelse, men framför allt börjar det här likna diktatoriska tillvägagångssätt där statens sanning kablas ut som den enda sanningen  Alla andra kanaler tystats effektivt.

Man kan också kalla det en tyst revolution utan opposition.

Text: Jan Ove Malmis och Madeleine E Lilja Rönnquist
Bild: Pixbay

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *