Fel sårvård gav kallbrand, patient tvingades amputera tå!

av | 6 november, 2018

Nu i veckorna fram till den 14 november har är det stort fokus på diabetes. Det pratas mycket om det och det kommer att vara en gala som sänds på TV3.
Det talas om att Sverige är så bra på diabetesvård, att förebygga så att patienterna slipper följdsjukdomar.
Men är de så bra kan man fråga sig?
För en diabetessjuk i Linköping var de inte så bra, för den patienten hade inte någon diabetesvård att tala om. Patienten hade varit i kontakt med primärvården för diabetesrelaterade problem med fötterna. Det handlade både om problem med nerver som gav felställningar och om svårläkta sår.

Men hjälpte det att patienten hade kontakt med primärvården?
De gjorde nog så gott de kunde, Vårdcentralen sände remisser hit och dit. Men trots att ett stort antal vårdenheter till sist var involverade i ärendet och att patienten gång på gång sökte vård för ett svårläkt och illaluktande fotsår på en tå, agerade vården inte rätt i tid. Såret, som kunde ha behandlats framgångsrikt i specialistvården för diabetessjuka, utvecklades istället till kallbrand. Vilket i sin tur ledde till att patienten tvingades amputera hela den angripna tån.

Händelsen är nu anmäld till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt Lex Maria.
Chefsläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping anger i anmälan att kommunikationen mellan flera av de vårdenheter som arbetat med fallet fungerat dåligt.
Att även vården saknat helhetsgrepp. Samt att patienten inte fått den lotshjälp till rätt vårdinstans personen i fråga borde fått. Vårdstrulet har lett till att patienten inte fått rätt vård i rätt tid. Vilket i sin tur lett till att man till sist tvingats amputera patientens tå. Något som, enligt Sommer, troligen kunnat undvikas om vårdprocessen fungerat bättre.

Så vad ska man säga, har Sverige den bästa vården i hela världen som många påstår eller håller landet på att halka efter?
Jag vill nog säga att i vissa fall har vi en mycket bra vård, men i andra fall har vi en vård som snarast kan kallas undermålig.
Politiker med ingen eller mycket liten medicinsk utbildning styr över sjukhus och vårdcentraler. I många fall så styr de inte, de missköter det uppdrag som vi väljare gett dem.
De är i många fall med intresserade av skinande maskiner där de kan fotograferas framför än att vården i sitt hela fungerar.
Och då blir konsekvenserna av det hela att patienterna får sitta emellan, att de inte får den vård de behöver i rätt tid. Vilket i sin tur gör att vårdskador uppstår.

https://linkopingnews.se/nyheter/fel-sarvard-gav-kallbrand-patient-tvingades-amputera-ta-helt-i-onodan/?fbclid=IwAR0v45Ioae1ehrfgjWtBD_0u8yBE921Uo-cdDIdIQXWWjiURQdi-fRo4g6A

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *