Rödgrönt styre och vips så är ladorna tomma

Ekonomin i Region Skåne är så dålig att regionstyrelsens ordförande, Carl Johan Sonesson, M, beskriver den som nattsvart. – Vi visste inte att det var så illa när vi fick pappren på bordet.

Det låter verkligen illavarslande men inte på något sätt förvånande. Ofta handlar politik mer än om bara politiska sakfrågor, det handlar också om ekonomi. Den frågan tenderar falla bort bland oss väljare. Vi fokuserar gärna på sensationella och graverande frågorna. Det finns annat, lika viktigt som skaver, så som pengar.

Ett rödgrönt styre tenderar köra sitt eget race, lämna vaga besked och hålla andra utanför. Och det bottnar som oftast i att man inte är lika noga med att ta ansvar för ekonomin. Inte minst har vi sett detta ske efter flyktingkrisen och kanske allra mest när det kommer till kommunernas ansvar för de ensamkommande.

Man kan säkert ha en rad olika uppfattningar om vad som skett, varför och hur bestående skador det vållat. Vad gäller region Skåne säger Sonesson att det behövs skuldsanering, liknande Lyxfällan. “Ett bra mått på tillståndet i ekonomin är soliditeten. Den ska ligga en bra bit in på plussidan. Regionens är minus 77 procent, vilket motsvarar en skuld med 15 000 kronor per skåning på det egna kapitalet.”

De rödgröna har alltså efterlämnat ett budgetarv av Guds nåde. Det är en sådan slarvigt skött ekonomi att den försatt Alliansen i chock. Det finns egentligen bara två alternativ: antingen höja intäkterna via höjd skatt eller spara. Det blir en svår ekvation att lösa och reformutrymmet är starkt begränsad.

“Trots ett tillskott med sex miljarder till vården de senaste åren och 2 500 nya anställda har vårdköerna vuxit. Om alla mål med balans i ekonomin ska uppnås och planerade investeringar i sjukhus och kollektivtrafik ska kunna genomföras behövs ett överskott på runt en miljard nästa år. För att klara det behövs en förstärkning av ekonomin med två miljarder.”

“Ett av de stora sorgebarnen är Skånes universitetssjukhus, SUS, som enligt prognosen redovisar ett minus på 651 miljoner i år. Sammantaget är underskottet i den skånska sjukvården nästan en miljard i år, enligt prognosen. Kostnaderna för läkemedel har skenat i väg med 334 miljoner. Ytterligare ett smolk i bägaren är att regionen riskerar att få betala ytterligare 280 miljarder mer i utjämningsavgift till andra landsting.”

Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att allt som har med kommunal stabilitet och möjlighet att hantera svängningar i ekonomin är utraderade. Nu handlar det om ren överlevnad. Det rödgröna styret har effektivt tillåtit Region Skånes finanser urholkas, vilket innebär att om det kommer sämre tider (bara den tanken ger skrämselhicka) finns inga resurser för att klara det.

Åtgärderna som krävs efter det rödgröna slarvet kommer drabba den enskilde, såklart. Och det i tider då den enskilde redan känner av den omfattande försämringen av välfärden. Vi får hoppas att Alliansen i den mån det går, riktar in sig på besparingar mot den kommunala administrationen för att så långt som möjligt skydda den enskilde och välfärden.

https://www.skd.se/…/05/alliansen-ar-chockad-over-tomma-la…/?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *