Tino Sanandaji: Regions Skånes nettoskulder ökade med över en miljard förra året

av | 6 november, 2018

MÅSTELÄSNING

Region Skåne ansvarar för vård för 1.3 miljoner personer, som nu kan se fram emot att skörda frukterna av dunderekonomin. SVT: ”Region Skåne blöder. Det saknas pengar och nu öppnar det nya borgerliga styret för en skattehöjning”

Skånska Dagbladet: ”Alliansen är chockad över tomma lador. Ekonomin i Region Skåne är så dålig att regionstyrelsens ordförande, Carl Johan Sonesson, M, beskriver den som nattsvart. – Vi visste inte att det var så illa när vi fick pappren på bordet.

Han gör jämförelsen med Lyxfällan.– Det behövs en liknande skuldsanering, säger han. Ett bra mått på tillståndet i ekonomin är soliditeten. Den ska ligga en bra bit in på plussidan. Regionens är minus 77 procent, vilket motsvarar en skuld med 15 000 kronor per skåning på det egna kapitalet…Annette Linander, C, nytt regionråd och ledamot i regionstyrelsen säger att hon blev tagen på sängen av de dåliga siffrorna. – Det blev en chock. När vi satt i opposition kände vi till att ekonomin inte var bra, men inte att det var så illa.”

I Skånes fall var det rödgrön styre, men så det egentligen ut på många ställen oavsett vem som styrt. Förr brukade kommuner och landsting finansiera investeringar genom att spara, men nu lånar de i stället. Regions Skånes nettoskulder ökade med över en miljard förra året trots att de hade ett litet överskott.

Ett skäl att kommuner lockats att skuldsätta sig är extremläget där de kan låna till negativ ränta! Ur Region Skånes investeringsrapport: ”Under 2018 har kortfristig upplåning om totalt 1.500 miljoner kronor skett via emission av certifikat till en genomsnittsränta på -0,50 procent”

Detta kan låta befängd och förbryllande, men många kommuner får alltså betalt för att låna. Placerare har för mycket kapital som måste läggas någonstans kortsiktigt, så i stället för att kräva ränta har de varit villiga att betala kommuners finansinstititut för att ta emot deras pengar.

Negativränta är dock en osund monetär situation som inte kommer att hålla i sig, och det är riskabelt att finansiera långsiktiga investeringar med kortsiktiga lån. Förr i tiden fanns sunt förnuft-normer mot lån, men på senare år har vi haft hallelujah-stämning där det ansetts vara fult att prata illa om ekonomin eller vara försiktig om framtiden.

Man får temporära överskott tack vare negativräntan och lockas att ta på sig mer lån, men när räntan återväntar till det normala finns en risk för miljardunderskott genom höjd räntekostnad *utöver* konjunkturnedgången.

Tino Sanandaji

Läs artikel här…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *