Låt alla rösta, låt ropen skalla skriker Vänsterpartiet!

av | 7 november, 2018

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti som leds av män [sic] och av en manlig partiledare [sic] som tappert kämpar för att bygga upp förtroende för partiets ekonomiska politik. Olika utspel i denna fråga har gjorts men det landar oftast i samma sak; V gillar inte begränsningar utan vill kunna dra på när det behövs och för att kunna göra det, ja då är det bara till att låna.

Jonas Sjöstedt har ibland uttryckt oro för risken att partiet ska framstå som oansvarigt och ekonomiskt lättsinnigt. Varför oroar han sig över det? Det vore bättre om Sjöstedt och V en gång för alla insåg att de flesta svenska medborgare anser att de är oansvariga i det mesta av sin politik.

Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet pratar gärna om jämlikhet, det är ju trots allt ett feministiskt parti. Men nu är det så här att jämlikhet handlar inte bara om att man ska beskatta dem som tjänar mest. Vidare tycker man att alla invånare, oavsett om de har svenskt medborgarskap eller inte, ska ha rätt att rösta i alla val, även EU-parlamentsval och riksdagsval, så som de har i både kommunal- och landstingsval i dag.

En sådan motion har V lagt fram i riksdagen. Partiets motivering är lika lättsinnig som synen på hur landet ska styras. “Vi är övertygade om att det skulle innebära en större känsla av delaktighet, samhörighet och ökad självkänsla. Vi tror också att valdeltagandet bland dessa personer skulle öka i kommunal- och landstingsval om de ges förtroende att även kunna påverka sin egen vardag och landets framtid genom rösträtt i riksdagsval. De invånare som i dag nekas att utöva en demokratisk påverkan i folkomröstningar, riksdagsval och EU-parlamentsval är bl.a. de som kommit till Sverige som flyktingar, som är makar till svenska medborgare eller som invandrat till Sverige för att exempelvis studera eller arbeta.”

För det första. För att få rösta, oavsett till vilket val, borde man vara svensk medborgare. Är man inte medborgare i landet kan man rimligen inte heller ges möjlighet att påverka hur landet ska styras för dem som är medborgare. För det andra borde man rimligen kunna ta ansvar för sitt eget liv genom att arbeta och att ha en bostad. För det tredje borde man rimligen kunna det svenska språket. För det fjärde borde man rimligen först kunna uppvisa att man både förstår landets lagar och regler samt att man respekterar dem.

För att ge ett exempel kan vi ta våra tiggande EU-migranter. Vi ser dom numer som ett välbekant inslag i gatubilden. De kan oftast inte ta ansvar för sina egna liv eller tala svenska men ska ändå ha rätt att rösta och påverka ett främmande lands politik! Samma sak gäller för asylsökande. De kan oftast inte språket, har inte ordnad bostad eller arbete. De har ofta svårigheter att respektera våra lagar och regler – men de har inga som helst problem när det kommer till att ställa krav på deras egna behov.

Framförallt handlar det om att svensk lag ska respekteras och följas men inte bara av enskilda människor utan också av riksdagspartierna. Vi har ett parallellt samhälle som ohämmat tillåts växa fram och där kriminalitet styr. Det är ett verkligt problem. De närmaste åren beräknas ytterligare 50 000 människor gå under jorden. Ska de verkligen ges möjlighet att krypa fram ur sina hålor vart fjärde år för att rösta? Hur gör vi med dem som ansöker om eller har uppehållstillstånd i Sverige och begår grova brott t.ex. förberedelse eller delaktighet i terrordåd, organiserad kriminalitet, våldsbrott, sexualbrott och hedersbrott? Ska de också ges rätten att rösta? Summa summarum – skall vem som helst ha rätt att rösta i Sverige?

Men det här bryr sig inte Vänsterpartiet ett skvatt om när de skriver sina motioner. De bryr sig inte om att deras inkluderande ambitioner även sträcker sig till dem som begår brott eller bidrar till brott. Eller att det även gäller för de som upprätthåller hedersförtryck eller är en del av islamistisk extremism som inte minst utövas i utanförskapsområden. Dessa individer ska väl knappats ha några rättigheter alls. De ska utvisas.

Många hävdar också med emfas, att politiken skulle bli klokare, att världen skulle bli bättre samt att ett större fokus skulle läggas på framtids- och överlevnadsfrågor bara Vänsterpartiet försvann från maktens korridorer. Vi håller med lika stor emfas med.

Text: Madeleine E Lilja Rönnquist och Jan Ove Malmis
Bild. Pixbay
http://www.riksdagen.se/…/d…/motion/utokad-rostratt_H602187…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *