EU Motarbetar Yttrande- och Pressfriheten

av | 8 november, 2018

Creative Commons är ett nätverk bestående av forskare, aktivister, jurister, utbildare och policyadvokater tillsammans med en stor mängd frivilliga som arbetar aktivt i ca 85 länder.

Huvudintresset ligger i att ge stöd till utvecklare, kreativa individer och andra som vill delge sina alster för en växande skara användare under mycket öppna förhållanden. Till dagens datum har närmare 1,1 miljarder alster och verk, program och annat skapats och getts ut under en så kallad Creative Commons licens. Allt oftare utan kostnader eller licensavgifter för de som använder och bygger vidare på ursprungliga skapares verk.

Den sedan september 2018 omdiskuterade lagstiftning inom EU som kallas Artikel 11 rörande den så kallade ”länkskatten” för vidare delning på internet och i sociala nätverk står nu enligt Creative Commons i direkt strid med denna öppna licenshantering.

Enligt CCs egna studier leder EUs föreslagna artikel 11 till att man ska tvinga publicister och kreativa individer och föreningar att ta betalt för något som tidigare varit gratis eller fritt att omskapa för egna behov. På detta sätt kan man säga att EUs lagstiftning förefaller skydda företags rätt till företräde i konkurrensen om applikationer och andra kreativa alsters publicering och utbredning.

CC refererar även till att vid försök ibland annat Spanien och Tyskland har myndigheterna fastställt att effekten av ett påstått skydd för upphovsrättsinnehavarna i realiteten leder till minskad spridning, mindre efterfrågan och en inskränkning för mindre aktörers rätt till utgivning.

Man kan i nuläget med rätta ställa frågan om syftet med EUs föreslagna lagstiftning inte mer bestämt är att inskränka yttrandefriheten och rättigheterna för den enskilde att sprida sina budskap fritt. Med andra ord, i direkt strid med EUs egna artiklar rörande mänskliga rättigheter.

I synnerhet besvärande kommer detta vara för nättidningar och skribenter som publicerar sina alster och artiklar nästan uteslutande via sociala nätverk och bloginlagor. Det medför alltså även en direkt inskränkning av den grundlagsskyddade och i mänskliga rättigheter garanterade pressfriheten.

Har inte EU i och med detta tilltag bevisat en gång för alla att de tjänat ut sitt syfte och faktiskt allt mer agerar i strid med de uttalade intentioner de hade då Sverige gick till folkomröstning om EU-inträdet?

Läs mer om Creative Commons arbete och frågorna kring EUs artikel 11 föreslagen här;
https://creativecommons.org/2018/11/07/eus-proposed-link-tax-would-still-harm-creative-commons-licensors/

För Projekt Sanning
Mikael Jörgenstam

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *