Jenny Pahlberg: Varför tvingar ni mig som är döende att söka jobb?

av | 8 november, 2018

På Expressen debatt skriver idag den nu dödligt cancersjuka Jenny Pahlberg som arbetat som Leg logoped ett öppet brev till Annika Strandhäll, Stefan Löfven och Magdalena Andersson.
Hon skriver: Öppet brev till Annika Strandhäll, Stefan Löfven och Magdalena Andersson. För kännedom till chefer och handläggare på Försäkringskassan.
Försäkringskassan betraktar mig som arbetssökande. Det är ett missförstånd. Jag är inte arbetssökande. Jag är sjuk. Sjukskriven i obotlig cancer som upptäcktes i stadium fyra. Obotlig betyder att jag aldrig kommer att bli frisk. Jag kommer att dö i cancer.
Jag vill leva mina sista år med rimlig ekonomisk trygghet. Tror ni på allvar att någon vill anställa mig under rådande omständigheter?

Enligt Försäkringskassans regelverk kategoriseras jag nu som ”arbetssökande” och min ekonomi slås därmed i spillror. Jag få nu inte längre ekonomisk ersättning baserad på tidigare inkomster, SGI, (Sjukpenninggrundande inkomst).
Fram tills nyligen var jag anställd. Och samtidigt sjuk i cancer. Och därför sjukskriven. Jag fick ut en ersättning som jag som ensamstående med två tonårsbarn barn kunde leva på. Jag passade in i mallen. Nu har jag blivit uppsagd, men jag är fortfarande lika sjuk. Jag är fortfarande inte arbetssökande. Sannolikheten att jag kommer kunna arbeta heltid igen är liten.

Försäkringskassans regelverk är resultatet av er politik. Den andas inte omsorg om dem som är svagast och mest utsatta. Vi ska i stället motiveras att bli friska och ge oss ut på arbetsmarknaden igen. Men tror ni att en arbetsgivare vill anställa mig på heltid under rådande omständigheter? För det är vad som krävs för att jag åter ska kunna få en ersättning på samma nivå som tidigare. Jag älskade mitt jobb. Jag är skicklig i mitt yrke. Jag älskade att vara frisk. Men nu är jag sjuk i cancer. Jag har några få år kvar att leva. I bästa fall.

Tyvärr har jag råkat hamna i en situation som ni politiker nog inte förutsåg när ni, för att minska kostnaderna, gav politiska signaler om åtstramningar. Oförutsedda händelser inträffar i människors liv och vi är nu många som drabbas hårt av regelverket. Gör utrymme för professionella bedömningar och rimliga ersättningsnivåer! Visa en politisk vilja till en sjukförsäkring som verkligen fungerar!
I en annan del av socialförsäkringen, föräldraförsäkringen, beräknas ersättningen utifrån SGI även om föräldern är arbetslös innan hen går på föräldraledighet, eller om hen blir arbetslös under föräldraledigheten. Det finns så klart en politisk tanke bakom. Småbarnsföräldrar är en viktig väljargrupp som ni politiker värnar om och det är utmärkt att ni vill göra det möjligt för föräldrar att vara hemma med sina små barn.

Men varför görs så helt olika bedömningar för den som är arbetslös och föräldraledig, och den som är arbetslös och sjukskriven?
Som heltidsanställd tjänade jag 35 700 kr/månad. Som anställd och sjukskriven fick jag en rimlig ersättning. Men nu, som sjukskriven och uppsagd tvingas jag och mina barn leva på ca 11 000 kr/månad efter skatt. Det går inte ihop.
Varför kan inte en ersättning baseras på SGI även för den som har haft dubbel otur och drabbats både av sjukdom och arbetslöshet? Och varför likställa en fiktiv ersättning från a-kassan med en heltidslön?
På Försäkringskassans hemsida står att läsa: ”Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning”. Mitt liv har tagit en ny vändning både en och två gånger. Jag vill kunna leva mina sista år i livet med en rimlig ekonomisk trygghet och bli behandlad med respekt.

Man ställer sig frågan hur Socialdemokraterna som säger sig värna om den lilla människan, om den sjuka och handikappade medborgaren kan ha förlorat sin empati så totalt?
För numera så är det endast de som kommit hit i migrationen som får den empatin, oavsett om de har varit terrorister eller de är dem som blivit utsatta för terror.
Man ställer sig frågan varför det blivit på detta viset?
Är det på grund av att de märkt att det kostar pengar att svenska medborgare är sjuka och att om de sänker kostnaderna där så kan de satsa än mer på att visa sin godhet mot dem som är nyanlända?
Men ni menar väl att de sjuka inte är en grupp som ni behöver bry er om så mycket, för de kommer ändå att dö och då klagar de inte mer, då är det bättre att lägga pengar på barnfamiljerna. Ge dem höjd ersättning, ge dem en extra frivecka, ge dem lite extra så de fortsätter rösta på er.

Men vad händer när sanningen uppdagas Annika Strandhäll, Stefan Löfven och Magdalena Andersson?
Tror ni att det era väljare kommer att anse det är bra det ni gjort, eller kommer det att bli så att det en gång samhällsbyggande partiet kommer att skys som pesten?
Tror ni om att om ni fortsätter på detta viset kommer att ha några väljare kvar om några år?
För betänk vad som hände i valet i år, där ni varit med om att lägga ner sjukhus, vårdcentraler eller andra liknande saker förlorade ni er makt i kommunerna och landstingen/regionerna. På andra ställen så framkom det att ni under senaste mandatperioden misskött ekonomin så mycket att landstingen/regionerna nu kommer att tvingas höja skatten.
Är det så ni menar att en välskött ekonomi ska vara?

Så nu är det inte bara Jenny Pahlberg som undrar vad ni tänker göra, vi är många som undrar detsamma?
Vi är många som undrar varför det alltid är de som redan har det besvärligt, de som är sjuka, de som är förtidspensionerade, de som har ålderspension som ska få stå tillbaka för andra?
Ni är väldigt bra att skrika att ni inte ställer grupp mot grupp, men det är bara som ni skriker, era handlingar säger något helt annat. Där ställer ni grupp mot grupp, ni ställer arbetsföra mot den som är funktionshindrade, de som behöver assistans mot sådana som är friska. Ni ställer migranter mot svenska medborgare.

Men som sagt var, en vacker dag kommer gemene man och kvinna att uppdaga detta, och då kommer ni att ångra alla de saker ni gjort de sista fyra åren, då kommer det en gång stora Socialdemokraterna att vara ett parti som kanske till och med hamnar utanför parlamenten, det har hänt i andra länder när deras socialdemokratiska partier misskötte sina uppdrag och tro inte att det inte kommer att ske här i Sverige. För det kan det göra, det kommer de att göra om inte ni ändrar inställning om dem som står längst ner på samhällsstegen av de svenska medborgarna.

https://www.expressen.se/debatt/varfor-tvingar-ni-mig-som-ar-doende-att-soka-jobb/?fbclid=IwAR0zNH5AXzxT1UH5KWoFPxVKXsMu1HbUigRxQZV9XqMYZK1gYQ1lip5-Tec

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *