Varför ska all form av kritik mot islam landa i hets mot folkgrupp?

av | 9 november, 2018

Text: Madeleine E Lilja Rönnquist och Jan Ove Malmis   ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍

Varför ska all form av kritik mot islam landa i hets mot folkgrupp och varför ska vi tillåta böneutrop som har som syfte att proklamera islam när inte Lars Vilks tillåts ställa ut sina rondellhundsmålningar? Att muslimer blivit illa berörda av Vilks konst har vi förstått och han tvingas som följd av detta att leva under ständigt beskydd. I Sverige ska vi inte den typen av censur som drabbar Vilks eller någon annan.

Nyheter I dag skriver om Sverigedemokraternas gruppledare i Karlskrona – kommunfullmäktige Christopher Larsson. Larsson har åtalats för hets mot folkgrupp. Detta efter ett inlägg på Facebook där han bland annat skrivit att ”En sorgens dag sker på fredag, då kommer minareten för första gången skandera ut över Karlskrona att ’Allah är stor’, samma fras ’Allahu akhbar’ som islamister skriker när de spränger sig själva i luften”. Man får inte skriva som Larsson skriver. Gör man det blir man anklagad för hets mot folkgrupp. Vi lever i en tid där allt vi tänker, säger och skriver ständigt kommer att nagelfaras i jakten på det förbjudna ordet. Vi lever omgärdade av censur.

Den som gjorde anmälan var riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) som menade att ”Inlägget kopplar samman den nya minareten med terrordåd. Precis som Larsson ser vi det här som en politisk anmälan. Magnus Manhammar har tydligen gjort sig ett namn på att anmäla folk. Om man läser Christopher Larssons inlägg så förstår man att det inte är muslimer per se han åsyftar utan extremister,

Magnus Manhammar reagerar överhuvudtaget inte på vad som sker i hans eget parti, vare sig på lokal nivå eller på riksdagsnivå. Inte heller på vad som sker i ungdomsföreningarna och allra minst vad som sker i SSU Skåne. Här har en fundamentalistisk falang styrt ett helt ungdomsförbund och ohämmat tillåtits förmedla åsikter som att homosexuella är smutsiga. Är inte att anklaga homosexuella för att vara smutsiga nedvärderande? Är inte det att hetsa och hata?

Frågan vi ställer oss är, vari ligger behovet av böneutrop? En anledning är förstås att proklamera islam över en större yta, t.ex. en stad. Enligt en av islams viktigaste böcker, fiqh, är böneutropet (adhan) ”en viktig ritual för proklamationen av Allahs ord för att på så sätt manifestera Allahs religion (islam).” Det är ganska uppenbart att de som ställer sådana krav och känner behov av böneutrop från minareter i dag inte är vanliga muslimer utan religiösa extremistgrupper med en medveten och väl utvecklad strategi för Sverige.

Under de senaste tio åren har det varnats för radikal islamism som det främsta hotet mot demokrati i Sverige. Här visar vi genom undfallenhet en djup okunskap om fundamentalistisk islam. Det har åsamkat Sverige stor skada, inte minst på de civila planet. Terrorattacken i Sverige är blott ett exempel på det höga pris vi fått betala för vår undfallenhet.

Hur ska vi kunna känna oss trygga i vardagen och tro på att politiker, journalister och hela samhället står enade i kampen mot terrorn, när Christopher Larsson (SD) anmäls på minst sagt lösa grunder, samtidigt som en socialdemokratiskt falang tillåts skrika ut sitt hat mot homosexuella och judar.

Det är klart att vi känner en stark oro. Vi känner oro för att den radikala islamismen med dess åsikter om vissa grupper av människor tillåts växa ohämmat. Inte minst därför att all kritik mot islam anses som hets mot folkgrupp samt att den har svensk lag till sin hjälp för att tysta kritiker.

Vi känner oss faktiskt inte trygga i den ordningen. Vi känner oss faktiskt inte trygga med socialdemokrater längre. Vi har faktiskt en känsla av att de går islamisternas ärenden. Vi har sett det här ske tidigare i andra länder med andra politiska partier. Déjà vu all over again.

Istället för att bekämpa denna fruktansvärda bakåtsträvande ideologi har miljöpartiet i allmänhet och socialdemokraterna i synnerhet under de senaste åren försökt blidka dess förespråkare.

Och i dag när frågan om böneutrop återigen har blossat upp, har Stefan Löfven diffust förklarat sitt ställningstagande i frågan: ”Om du har ett böneutrop på en plats där ingen störs av det så är det en sak, men en helt annan om man faktiskt störs och upplever att man bli pådyvlad en religion, då är det något annat,” har han sagt.

Vill muslimer gå till sina moskéer och be till Allah och utföra sina ritualer är de välkomna att göra det. Men att sprida en ideologi som kapats av bakåtsträvande fundamentalister och som via högtalare får torgföras bör förbjudas både i lag och i praxis.

https://nyheteridag.se/sd-are-atalas-for-hets-mot-folkgrup…/
http://www.blt.se/…/sds-gruppledare-atalas-for-hets-mot-fo…/
Bilder: Pixbay/Minaret, Pexels/Moské

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *