Thomas Gür. Till Moderaterna: Mäl er ur finansieringsförslaget om Public Service

av | 12 november, 2018

Omedelbart efteråt och fram till för ett halvår sedan ungefär skrev jag återkommande om att Moderaterna under regeringen Reinfeldt initierat (mars 2011) och genomfört (juli 2013) en lagförändring som gav utländska medborgare som inte hade rätt att vistas i Sverige rätt till fri sjukvård och fri skolgång. Den gäller fortfarande.

Jag ifrågasatte vad moderaterna hade gjort och höll på med. Jag frågade också efter omsvängningen i den moderata migrationspolitiken under maj 2015, hur det kunde komma sig att moderaterna fortfarande var för en sådan lagstiftning. Jag skrev gång efter annan hur det kom sig att ingen moderat ville förklara varför vederbörandes parti höll fast vid denna lagstiftning. Det var tyst väldigt länge.

Efter ett antal hummanden och halvdana förklaringar och uttalanden om att partiet inte drev den här frågan, kom så den moderata partiledningen att under våren 2018, öppet förklara att M inte ville att den här lagen skulle vara kvar. (I samband med det kom man också, som jag och några andra förutsett, att även ta avstånd från den Migrationspolitiska överenskommelse som man ingått med MP i mars 2011, och som var grunden till lagförändringen.)

Varför skrev jag då detta? Jo, därför att Moderaterna åter igen håller på att göra samma misstag som partiet gjorde med MÖK och med DÖ (Decemberöverenskommelsen) när det gäller det nya lagförslaget om hur statsradion och statstelevisionen (“Public Service”) skall finansieras. Det lagförslag som finns och som nyligen Kulturutskottets majoritet och också Moderaterna, ställde sig bakom, är ett uselt förslag, eftersom det handlar om en tvångsfinansiering via skattesedeln med närmare 8,5 miljarder kronor per år i tio år av en verksamhet (SVT, SR, UR) som är dålig, ineffektiv/kostsam, med allvarlig politisk partstagande slagsida i nyhetsbevakning och kommenterande och som ägnar sig åt identitetspolitik och etnisk kvotering i rekryteringar.

Att bevilja denna verksamhet en garanterad finansiering genom skattesedeln i tio år fram med 85 miljarder kronor, utan att först ha genomlyst, rannsakat och också rejält bantat och konsoliderat den, är fel. Att Moderaterna ställer sig bakom ett sådant förfarande är också fel.

Det är något som man kommer att behöva ångra om några år, förmodligen under någon form av omvändelse under galgen. Precis som man ångrat MÖK och DÖ – med de förluster i tillit och förtroende det gett upphov till långsiktigt. Och precis som man bemötte kritiken om lagen om fri sjukvård och fri skolgång åt utlänningar som inte har rätt att vistas i Sverige, med tystnad, agerar man på samma sätt vad gäller kritiken av finansieringsförslaget för Public Service och Moderaternas hållning.

Så ett varningens ord på vägen till Moderaterna:
Gör nu för tusan inte samma misstag igen.
Mäl er ur detta lagförslag medan tid är, och kom ut med hedern och förtroendet i behåll.

Thomas Gür

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *