Tino Sanandaji: Idag släpptes Brås senaste Nationella Trygghetsundersökning som visar på fortsatt ökning av brott i Sverige.

av | 19 november, 2018

NTU är en enkätundersökning som frågar några tusen om de senaste året var utsatta för brott. Ett tag fanns en ökning av polisanmälningar medan självrapporterad utsatthet i NTU inte visade en lika tydlig uppgång, kanske då måttet har en viss eftersläpning. Då hyllades NTU av kriminologer som försäkrade att det var bäst sätt att mäta. Jerzy Sarnecki 2016: ”Brottslighetens omfattning är förhållandevis svår att studera. Kriminologer är dock överens om att nationella trygghetsundersökningar (NTU) är den bästa källan till att undersöka utsattheten för flera typer av våldsbrott”

Sen dess har utsatthet för brott ökat även i NTU, vilket gjort att kriminologer numera avfärdar samma mått som de nyss hyllade som opålitlig. I Brå senaste rapport om 2017 fortsätter ökningen: ”De senaste fem åren har andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott ökat, främst bland kvinnor. Även utsatthet för hot har ökat, och är något vanligare bland män än bland kvinnor”

Sexbrott ökar mest, men totalt utsathet för brott mot person samt flesta kategorier ökar, inklusive hot, misshandel, sexbrott och personrån. Undantag inkluderar cykelstöld och bilstöld och fickstöld som fortsätter sjunka samtidigt som brott skiftar digitalt där kort och kreditbedrägeri, försäljningsbedrägeri samt nätkränkning ökar.

Jag har aldrig presenterat NTU som det mest pålitliga måttet utan konsekvent visat dess för- och nackdelar, som att en hög andel av befolkningen överhuvudtaget inte svarar, inte minst invandrare i utanförskapsområden. Främst fördel är att resultaten inte går att skylla på anmälningsgrad.

Det är oseriöst av kriminologer att först höja NTU till skyarna när det visade vad de ville höra och nu avfärda det när det bekräftar ökningen i andra mått. Många kriminologer har på förhand bestämt sig att brott aldrig ökar och avfärdar alla tecken på ökad utsatthet.

Tino Sanandaji

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *