Tino Sanandaji: Är det överhuvudtaget optimalt att ge äldre tonnåringar som förstör andras liv med grova brott generös straffrabatt som om de är hjälplösa barn?

av | 25 november, 2018

Expressen beskriver hur det går till i Sveriges dysfunktionella system:

”En 15-årig flicka utsattes för en brutal gruppvåldtäkt under Centralbron mitt i Stockholm. En av de skyldiga skulle ha egentligen redan ha varit utvisad – och tingsrätten slår nu fast att han ska utvisas. Den andra slipper utvisning trots att Migrationsverket inte anser att det finns “verkställighetshinder” av en utvisning. Båda får kraftig straffrabatt för den grova våldtäkten på grund av sin ålder…

En av de dömda våldtäktsmännen – 18-åringen – kom till Sverige från Afghanistan i december 2015 och ansökte om uppehållstillstånd i Sverige. Efter två år och 13 dagar kom Migrationsverkets besked: Hans ansökan avslogs eftersom han varken ansågs ha flykting- eller skyddsstatus…

Migrationsverket tog alltså två år på sig att komma fram till att 18-åringen inte skulle få uppehållstillstånd och att han skulle utvisas – men han struntade i beslutet från 2017 och stannade i Sverige…Tre år gick mellan 18-åringens första kontakt med Migrationsverket och våldtäktsdomen. Under de här tre åren har det aldrig varit aktuellt att han skulle få stanna. Det säger en del om det svenska asylsystemet…”

Den äldre våldtäktsmannen kommer utvisas, men 17-åringen hade uppehållstillstånd och får stanna i Sverige av skäl som är intressanta att känna till. Han är ”ett ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan vars familj befinner sig i Pakistan”. Migrationsverket anser att kriminella kan utvisas till Afghanistan, så varför får den yngre killen stanna? Förklaringen är smått surrealistiskt.

Grovt våldtäkt skulle normalt ge fem års fängelse, men han fick efter straffrabbat för sin ålder ett så kort straff (tio månaders sluten ungdomsvård) att han fortfarande är 17 när han släpps fri. Rätten anser att mindreåriga inte kan flytta inom Afghanistan och accepterar en rövarhistoria om att just han riskerar övergrepp eftersom han är några månader från 18: ”Det har framkommit att X i Afghanistan riskerar att utsättas för övergrepp och fysiskt våld, s.k. ”bacha bazi”. Upplysning har lämnats om att män över 18 år inte löper risk att utsättas för sådan behandling”

Är detta ett rimligt designat system? Varför inte utvisa honom till Pakistan till sin familj? Varför inte låta honom stanna några månader tills han fyllde 18 och sen utvisa? Är det överhuvudtaget optimalt att ge äldre tonnåringar som förstör andras liv med grova brott generös straffrabatt som om de är hjälplösa barn?

Tino Sanandaji

Läs i Expressen här…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *