Islamism, svenska traditioner och folkhemmet

av | 29 november, 2018

Sverige har länge gjort politiska och samhälleliga eftergifter till islamismen och hur korkat det än låter så handlar det som vanligt om en väldigt märklig tolkning av jämlikhet och allas lika värdighet. För att det ska bli jämlikt och att allas lika värdighet ska respekteras måste svenska traditioner ge vika och helt stoppas, som t.ex. att fira Lucia, medan man samtidigt ger plats åt muslimska traditioner. Det kallas på PK-språk för att inte exkludera.

Ett rykande färskt exempel på den här snedvridningen och exkluderingen bjuder Kärrbackens skola i Motala på. För ungefär en vecka sedan firade skolan Muhammeds resa till himmelriket samtidigt som man fattade beslutet att ställa in luciafirandet. Beslut togs med hänvisning till att man är emot diskriminering, kränkande behandling, inte vill exkludera någon samt därför att det fanns en oro för att genusperspektivetet skulle ifrågasätts om barnen skulle gå på ”rad i ett luciatåg”. Det där med att exkludera en grupp förstår vi inte riktigt hur de har tänkt eftersom de i samma andetag exkluderar en annan grupp. Måhända har man inte tänkt färdigt – eller inte alls.

Det här blir i alla avseenden märkligt och mycket svårt att förstå. Om man som Sverige som ständigt strävar efter att ha högst svansföring oavsett om det gäller likabehandling eller inkluderande så kan man rimligen inte göra det rakt motsatta. En skola som aktivt väljer bort en kristen tradition förnedrar inte bara sig själva utan sviker också alla dem som tar det här med en demokratisk skola på allvar. Problemet är inte bara att man viker ned sig efter en påhittad och för egen snöd vinnings skull utan man stryker också islamismen medhårs.

På sajten islamguiden.se ges olika råd om den svenska skolan och muslimska barn. Här förklarar man att som muslim firar man inte jul, påsk, allhelgona eller midsommar. Dessa helger är kristna högtider, utom midsommar då som beskrivs som hednisk. Lucia var exempelvis ett kristet helgon så det firandet vill de inte delta i, men den islamska guidessidan menar att det ofta händer att “ledsna och oroliga muslimska skolelever säger att deras lärare tvingar dem att delta i luciatåg eller liknande.”

Sajten skriver också att flesta muslimer inget hellre önskar än att få ingå i det svenska samhället och att det enligt Islam är en muslims plikt att bli en del av det samhälle denne lever i. Att bli en god samhällsmedborgare helt enkelt. “Men detta betyder inte att muslimen skall vara tvungen att ge upp sin muslimska identitet eller sin religion då det i Sverige råder demokrati och med den följer religionsfrihet (Sic)”. Vi förstår inte hur ett luciafirande kan ligga i vägen för muslimska seder. Inte heller förstår vi att ett kristet firande förbjuder muslimer att vara muslimer.

Att den svenska skolan skulle tvinga muslimska barn att delta i Luciafirandet har vi väldigt svårt att tro på. Däremot vet vi att den svenska skolan anpassar sig efter den islamska tron och vägen dit är alltså att välja bort Luciafirande helt och hållet. Vidare skriver man “att muslimer respekterar alla som firar kristna högtider men att de enligt muslimsk tro inte skall delta i dem.” Gott så. Det innebär alltså att man som muslim respekterar vårt Luciafirande men inte vill delta. Det vore högst klädsamt om de svenska vuxna förebilderna resonerade lika klokt som muslimerna i detta exempel.

För skolan i Motala hade det varit enkelt att ta de råd man ger på islamguiden.se på allvar: att de respekterar vårt Luciafirande men vill ha möjligheten att välja bort att delta. Skulle någon hojta om exkludering så är det bara att man hänvisar vederbörande till deras egen guide. Hur svårt kan det vara?

Den svenska skolan tenderar att glömma att islamism också är en ideologi som bestämt säger att det som utrycks i Koranen skall bestämma över individens liv och samhällets lagar, samt att alla avvikelser från dessa normer kan och bör bestraffas. De bekänner sig alltså till en allomfattande tolkning som blandar samman religion och politik där man ser islam som ett fullständigt system. Det här är en anledning till varför exempelvis fundamentalisterna i SSU Skåne/Helsingborg säger att islam är botemedlet för allt. Inklusive gikt och vatten i knäna.

Islamismen är på så sätt inte förenlig med de grundläggande principer Kärrbacksskolan tar upp eftersom den utesluter individens eget val. Muslimer måste alltså inte, vilket man också skriver på islamguiden.se, ta hänsyn till det sekulära samhället. Att vika ned sig eller anpassa sig till islamismen är alltså inte harmlöst. Inom islamismen kan det aldrig bli tal om någon jämlikhet mellan troende och icke-troende. Att vara ateist eller kristen är bland det mest riskfyllda du kan vara i varje land/samhälle där islamister har politiskt inflytande och inflytande över vardagslivet.

I svenska skolan i mötet med islamismen ser vi därför oftare en ensidig anpassning. Det finns inget givande och tagande. Därför är den undfallenheten som Kärrbackaskolan uppvisar i alla avseenden mycket olycklig eftersom man inte tycks förstå att det här med ömsesidig frihet inte kan och ej heller aldrig kommer existera. Det är därför vi inte får vara undfallande utan tvärtom ta såväl muslimer och icke-muslimer på orden. Ingen har rätt att tvinga någon till någonting och om det betyder att muslimska barn inte kan närvara vid våra traditioner så låt det vara så.

http://www.islamguiden.com/arkiv/skolbroschyr.pdf
https://samtiden.nu/…/kristna-julfirandet-anpassas-alltmer…/
https://kvartal.se/…/islamism-multikulturalism-och-folkhe…/…

Text: Madeleine J Lilja Rönnquist/Jan Ove Malmgren

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *