Migrationsverket struntade i att kontrollera miljonfakturor, trots krav i avtalet

Av | november 29, 2018

Vad håller Migrationsverket på med kan man fråga sig?
På Pite Havsbad som är ett av Sveriges största asylboenden skrevs ett hyreskontrakt under flyktingkrisens höst 2015, men Migrationsverket har inte under flera år kontrollerat miljonfakturor från asylboendet på det sätt som stadgas i hyresavtalet. Migrationsverket betalar både en kallhyra på 60 miljoner per år och en rad löpande driftkostnader som hittills uppgått till totalt närmare 40 miljoner. De tyngsta posterna är el, vatten, värme, sopor och städning, men där finns också bland annat, såsom borttappade nycklar för 100 000 kronor.
Skadedjursbekämpning för två miljoner kronor, Wifi för 30 000 kronor per månad och vaktmästare för 45 000 per månad.
Men enligt hyresavtalet ska Migrationsverket bara betala ett självkostnadspris för driftskostnaderna. Pite Havsbad fakturerar uppskattade schablonbelopp i förskott en gång i kvartalet, men efter varje årsskifte ska bolaget enligt avtalet skicka en redogörelse för årets verkliga kostnader och därefter ska mellanskillnaden regleras.
Men när SVT intervjuar Migrationsverkets ansvariga chef Willis Åberg så är beskedet att kostnaderna följts upp enligt avtalet.
Han säger: “Den förutsätter jag att vi har.”
Då frågar SVT: “Vad är problemet om ni inte följer upp?

Åberg svarar: “Det är klart det är ett problem i det fallet, att det finns möjlighet att vi skulle kunna betala ett för stort belopp vilket vi inte ska göra.”
Men under den granskning SVT gjort av handlingarna så hittar de inga spår av kontrollerna.
När då SVT efter flera veckors försök att komma i kontakt med
Migrationsverkets presstjänst någon som arbetat med avtalets praktiska tillämpning så får de tag på en mellanchef som uppges ha varit inblandad, han ber att få ringa tillbaks men svarar sedan via SMS att han hänvisar till pressavdelningen.
Till slut kommer en skriftlig kommentar med ett helt annat budskap än det Willis Åbergs gav SVT.
Det låter så här: ”Den avstämning mot faktiska kostnader som avtalet stipulerar ska ske årsvis har inte skett. Den kommer dock att ske framgent. Det är en åtgärd vi vidtar nu.”
Efter detta besked förklarar Willis Åberg på telefon att man valt att inte göra den kontroll som avtalet föreskriver, utan nöjt sig med en ”rimlighetsbedömning” av Pite Havsbads anspråk.
Han säger: “Min uppfattning är att man varit väldigt nära leverantören och gjort en rimlighetsbedömning och att man hanterat det på det viset.”

När Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt hör detta reagerar han starkt på att Migrationsverket inte gjort de stipulerade kontrollerna.
Han säger: “Det stora problemet är att man inte följt upp som man borde göra, vilket innebär att man med stor sannolikhet har betalt alldeles för mycket. I vart fall finns den risken. Det är klantigt, dumt och slöseri med skattemedel.”
När då SVT frågar Willis Åberg om det så säger han sig inte veta vem som fattat beslutet att avvika från avtalet.
Olle Lundin har svårt att föreställa sig att det gjorts medvetet.
Han säger: “I så fall skulle det kunna röra sig om trolöshet mot huvudman.”
Efter att nu SVT börjat rota i detta ärende så kommer Migrationsverket att börja göra kontrollerna, men några retroaktiva undersökningar kommer inte att ske enligt Willis Åberg, inte heller kommer det att utredas var det gick fel.
Olle Lundin kommenterar: “Om jag vore myndighetsledning skulle jag vara intresserad av var det fallerat.”
Pite Havsbads ledning ställer däremot inte upp på någon intervju men tillbakavisar via mejl att man skulle ha tagit ut några överpriser från Migrationsverket.

Och så frågar vi skattebetalare varför migrationskostnaderna är så höga?
Men med sådana här händelser är det nog inte så konstigt.
Och med sådan attityd som Migrationsverket verkar ha så kommer det aldrig att bli någon rätsida på dessa olägenheter heller, det enda som kan få en ändring är att alla som varit involverade i hyreskontrakten ställs till ansvar. Att de ska kunna visa upp att de gjort de kontroller de skulle göra och har de inte gjort dem så ska de ställas inför rätta och åtalas för trolöshet mot huvudman, för i detta fallet är vi alla som betalar skatt huvudmännen, det är från oss dessa migrationstjänstemän har stulit och då anser jag i varje fall att de ska betala tillbaka den summan de bestulit den svenska staten på, antingen genom att de får betala tillbaka summan eller att de får arbeta av den genom grovarbete.
Om inte så skulle detta i en framtid lära framtida statliga tjänstemän och kvinnor att utföra de arbetsuppgifter som de är ålagda att göra.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-avslojar-migrationsverket-struntade-i-att-kontrollera-miljonnotor-trots-krav-i-avtal?fbclid=IwAR210ci4EBRhxCaWqB_MFP-Ge2MMwblsE9n9mP8EIEY5DnzW_CspCCUSbE4

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *