Thomas Gür: Ett genuint legitimt demokratiskt samhälle prioriterar att skydda sina medborgare istället för att godtyckligt iscensätta politiska skådeprocesser.

av | 29 november, 2018

Så sant och rejält upprörande:

“Jakten här handlar inte om varg utan att fälla något högvilt att lägga på värdegrundens altare.

Jag säger inte att industrimannen som påstås ha skjutit varg är oskyldig – för det vet jag inte – men en sak vet jag: att hemlig avlyssning, närmare tjugotalet utredare, anonyma uppgiftslämnare som skulle kunna vara rättsapparaten själv, nationella specialstyrkor och spektakulär häktningstid, säger mer om politisk lyhördhet, skådeprocess och rättssamhällets förlorade legimitet eftersom det har ett politiskt egenvärde att en gång för alltid klämma åt industrimannen som har gjort sig som talesman för äganderätt och ifrågasatt den nu förda glesbygdspolitiken.

Oavsett om industrimannen blir dömd eller ej har man för alltid undergrävt dennes trovärdighet – och det har ett egenvärde bortom skyddet av enskilda rovdjur.

Jag inser att åklagaren Lars Magnusson är på en specialavdelning som hanterar miljömål och att han inte har något inflytande över hur resurser fördelas nationellt men det iögonfallande är hur han begär massiva insatser för en påstådd skjuten varg för ett spektakulärt juridiskt skådespel och lyckas få det högprioriterat över faktiskt skjutna människor.

Vad sker då i resten av Sverige medan tjugotalet utredare och nationella specialstyrkor letar varghår i Karbenning?

I Stockholmspolisens nyligen skrivna promemoria “Grovt skjutvapenvåld i region Stockholm 2011 till 2017” beskrivs att – samtidigt som det grova våldet i Stockholm med skjutvapen fyrdubblats under åren 2011 till 2917 – har andelen som polisiärt uppklarats och blivit föremål för slutförd förundersökning sjunkit från cirka 50 procent år 2011 till cirka 15 procent år 2017 av det totala antalet tillbud.

Vad innebär då det i klartext? Jo, att antalet uppklarade fall som var klara för lagföring i princip var konstant medan antalet skjutningar har fyrdubblats. Polisen konstaterar själv:

”Med en fyrfaldig ökning i förekomst av grovt skjutvapenvåld och en mer än halvering i uppklaring framgår det klart hur oroande läget är inom regionen. Detta går i linje med vad som tidigare har rapporterats, och till viss del även förutspåddes, i kriminalunderrättelserapporten från 2013… I rapportens rekommenderades bland annat att det fanns ett behov att undersöka uppklaringsresultatet gällande skjutningar och som framgår i den nu aktuella undersökningen har detta behov kvarstått och är än mer angeläget nu.”

Det finns inga tecken på att denna utveckling kommer att brytas. I Svenska Dagbladet den 18 november under rubriken ”Ny våg av skjutningar på öppen gata i Stockholm” har fram tills artikeln skrevs tio personer skjutits ihjäl och 44 skottskadats i grovt skjutvapenvåld i Stockholm under 2018.

Ett genuint legitimt demokratiskt samhälle prioriterar att skydda sina medborgare istället för att godtyckligt iscensätta politiska skådeprocesser. Så även om busslasten med polisutredare finner två, tre varghår i Karbenning kommer de aldrig att återfinna rättssamhällets demokratiska legitimitet.”

Thomas Gür

Läs artikel här…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *