Tandläkare i Helsingborg anses vara fara för patienters hälsa.

av | 5 december, 2018

Lokaltidningen.se Helsingborgsdelen skrev igår om en sak som Sveriges Radio tar upp idag. Det handlar om en tandläkare i Helsingborg som i SR:s artikel tar upp som Västsvensk men som i själva verket är från Helsingborg.
Denna privatpraktiserande tandläkare har utövat sitt yrke i 25 år men trotts det så skriver IVO i sin rapport att han trots denna erfarenhet inte uppövat någon större skicklighet.

IVO som efter klagomål från flera patienter gjorde ett besök på mottagningen och kunde då konstaterat hygieniska brister i hanterandet av instrumenten. Vid återbesök hade inte detta åtgärdats vilket i sig är allvarligt ur patientsäkerhet. Men än värre verkar tandläkare Mohammad Jamal Attars behandlingar ha varit enligt IVO, efter att ha gått igenom ett tjugotal patientjournaler som ska ha uppvisat stora brister.

De anses vara svårtolkade och motiv ska ofta saknas för vald behandling. Dokumentationen består mest i noteringar om ersättning från Försäkringskassan.
Mohammad Jamal Attar själv slår ifrån sig kritiken med bestämdhet och säger: “Allt det som IVO skriver i sin anmälan är 100 procent fel. Min svenska är inte så bra så därför har mina journalanteckningar inte varit tydliga för IVO, men jag har behandlat mina patienter på bästa sätt.”

Men i IVO:s rapport står det att Jamal Attar visar stora kunskapsbrister i hur man rotbehandlar och lagar hål. Fler gånger har patienter fått ont i tänderna en kort tid efter besöket och fått hjälp först när de gått till andra tandläkare. Där har ofta konstaterats att behandlingarna varit oskickligt utförda och ibland till och med helt onödiga.
Men Mohammad Jamal Attar själv säger: “Jag har behandlat 600 patienter i Sverige. Av dessa har sex klagat, och mest på att jag inte har pratat tillräckligt med dem eller inte haft tid att behandla dem.”

IVO skriver även att an ska inte ha använt gummiduk runt den tand som ska rotfyllas vilket gör risken för bakterieangrepp större. Vidare uppvisas brister i hur tandproteser byggs upp, vilket material som är bäst samt hur det ska utformas för att passa bettet. Ofta har tandläkaren låtit bli att utföra röntgen på patienterna, både innan, under och efter behandlingarna. Tandläkaren uppger själv att han ”har förlitat sig på sin kliniska blick” för att avgöra vilken behandling patienterna behöver.

Mohammad Jamal Attar menar att det som står i IVO:s anmälan bygger på missförstånd och språkförbistring, samt IVO:s inkompetens.
Han säger: “Inspektören som har bedömt mig har inte själv praktiserat som tandläkare. Jag kräver att en utbildad stomatolog gör en utredning och jag skulle gärna prata med inspektörens chef, men det har jag inte fått.”
Sammanlagt anser IVO att tandläkaren har stora brister i sin kompetens och att försummelserna är så allvarliga att de bedöms som grov oskicklighet. Därför rekommenderar IVO till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd att tandläkarens yrkeslegitimations ska återkallas. Om inte nämnden håller med så anser IVO att tandläkaren ska genomgå en treåring prövotid, där dennes yrkesutövande ska övervakas.

Det är verkar mest som om denna “tandläkare” varit ute efter ersättningarna från Försäkringskassan då det tydligen var de enda förståeliga noteringarna i hans journaler.
När man sen läser att han går till verbal attack mot den inspektören som var hos honom, inte en utan flera gånger så visar det att han inte tog den första inspektionen på allvar.
Så man kan fråga sig om denne “tandläkare” har praktiserat sitt yrke här i 25 år eller har han kommit hit som “tandläkare”?
För i så fall frågar i alla fall jag mig om vilken som har undersökt och godkänt hans legitimation?
För den som har gjort det har tydligen inte gjort ett bra arbete, den om någon verkar vara lika inkompetent som Mohammad Jamal Attar verkar vara.

http://helsingborg.lokaltidningen.se/…/-Helsingborgstandl%C…
http://helsingborg.lokaltidningen.se/…/-Helsingborgstandl%C…
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *