Polismyndigheten med Anders Thornberg i spetsen kräver åtgärder mot det dödliga skjutvåldet.

Av | december 17, 2018

Det spreds en rapport om skjutningarna i Sverige i våras som fick rätt stor spridning, den visade att antalet skjutningar minskat drastiskt. Nu i kväll så kräver Rikspolischef Anders Thornberg åtgärder mot det dödliga skjutvåldet i en SVT-nyheter artikel. För nu visar det sig att 2018 varit det dödligaste året med skjutningar, det har varit nästan 300 skjutningar i år och av dem har det varit 44 st med dödlig utgång.

Polismyndigheten har i en skrivelse till Justitiedepartementet kallat utvecklingen för ”djupt oroväckande”.
Enligt polismyndigheten kommer det totala antalet bekräftade skjutningar att bli något färre än förra året. Om inget inträffar de sista veckorna, Men antalet personer som har dödats är redan nu fler än 2017, och avsevärt fler än för bara några år sen. Som jämförelse dödades 19 personer 2014, 12 personer 2012 och 8 personer 2006.

I skrivelsen som lämnades till Justitiedepartementet konstaterar rikspolischef Anders Thornberg att Sverige i grund och botten är ett tryggt land att leva i. Men utvecklingen i utsatta områden är djupt oroväckande och måste brytas.
Polismyndigheten lyfter också fram att många av de skjutningar som skett under hösten har inträffat på allmän plats i tätbebyggt område där risken för att tredje man drabbas är stor. De lyfter också fram att i många fall är både offer och gärningsman minderåriga.

Anders Thornberg tar också upp att det allvarliga skjutvåldet upptar i dag en stor del av polisens resurser och många insatser görs. Men ”bakom varje person som dödas eller grips och döms till fängelse finns ett tio/femtontal som vill ta dennes plats”. Därför menar Polismyndigheten att det behövs åtgärder från andra samhällsaktörer för att stoppa tillväxten till de kriminella gängen.
De menar också att ett stort ansvar ligger på kommunerna och landstingen.

Myndigheten skriver “Det handlar exempelvis om stöd i skolan och på fritiden, att barn i riskzonen identifieras och att åtgärder sätts in tidigt. Socialtjänsten ska vara tillgänglig dygnet runt och barn- och ungdomspsykiatrin bör ha kapacitet att ta emot unga med psykisk sjukdom. I dag är köerna alltför långa och det är konstaterat att många kriminella lider av psykisk sjukdom.”
Myndigheten önskar också att nya uppdrag ges till Kriminalvården, Migrationsverket, Skatteverket, Tullverket och Brottsförebyggande rådet inom en rad områden för att utreda bakomliggande orsaker och underlätta utredningar.

Här under följer statistik från polismyndigheten om antalet dödsskjutningar från 2006 fram till 2018.
2018: 44 (fram till 16 december)
2017: 43
2016: 28
2015: 28
2014: 19
2013: 18
2012: 12
2011: 13
2010: 9
2009: 10
2008: 10
2007: 13
2006: 8

Med denna statistik som grund kan man ifrågasätta alla som säger att skjutningar minskar och att Sverige aldrig varit säkrare. När man sen läser att fängelserna är fulla och så att alternativa straff behövs då förstår nog den mest naiva också att Sverige är inte längre säkert även om rikspolischefen försöker påstå det. För att även i mindre städer och orter blir våldet allt mer påtagligt, det händer allt mer även utanför de utsatta områdena.
Så frågan är inte om det dödliga våldet kommer till småstäderna och orterna utan det är när. Polisen gör nog vad de kan men när ska politikerna ta sitt ansvar, när ska de börja ge medel så att polisen kan klara av detta, istället för att låta småpartier med en agenda om är att inte vilja stärka varken lagar eller polisers möjlighet att klara av denna utveckling.

https://www.svt.se/…/fler-dodade-i-skjutningar-an-nagonsin-…
https://www.njus.me/…/polisen-kraver-atgarder-mot-det-dodli…
https://www.svtplay.se/…/1935…/agenda/agenda-16-dec-21-15-1…
https://www.svt.se/…/svenska-fangelser-nastan-fulla-vald-mo…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *