Ska EXPO få utbilda det svenska rättsväsendet i hets mot folkgrupp?

Av | december 18, 2018

EXPO har beviljats ett bidrag på en miljon kronor för att utbilda rättsväsendet i att lagföra människor som kan misstänkas för åsiktsbrottet hets mot folkgrupp.
EXPO skriver i sin ansökan till MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor): ”Tillsammans skapar vi ett föreläsningskoncept skräddarsytt för framförallt de rättsvårdande myndigheterna i relation till lagstiftningen Hets mot folkgrupp i en digital kontext”
I Nyheter Idag kan du nu ta del av hela ansökan.

Missnöjet växer mot den rådande invandringspolitik och därmed också kritiken mot densamma. Inte sällan genom åsiktsyttranden på sociala plattformar. Inte sällan används ett färgstarkt språk när den som är lite väl förbannad uttrycker sig, men man bör emellertid se upp, risken att lagföras för åsiktsbrottet hets mot folkgrupp kan väntas öka framöver.
Nyheter Idag berättade nyligen att stiftelsen och tidskriften med samma namn EXPO beviljats ett bidrag från MUCF.

Bidragets syfte är att utbilda rättsväsendet i att bli bättre på att upptäcka och lagföra sådant som kan vara hets mot folkgrupp. EXPO har beviljats drygt en miljon kronor för projektet.
I bidragsansökan står det att läsa: ”Projektet sammanför externa resurser som har juridisk kompetens och praktiskt erfarenhet av att arbeta med att motverka högerextrem brottslighet på nätet med Expos erfarna researchers och utbildare. Tillsammans skapar vi ett föreläsningskoncept för framförallt de rättsvårdande myndigheterna i relation till lagstiftningen Hets mot folkgrupp i en digital kontext”

Nyheter Idag har talat med Expos VD Daniel Poohl och han menar de inte har som mål att antalet fällningar för hets mot folkgrupp ska bli fler i framtiden.
Han säger: “Målet är egentligen inte att öka, målet är egentligen att dom myndigheter som har det här på sitt bord blir bättre på sitt jobb.”
Nyheter Idag frågar då: “Du upplever att det saknas kompetens?”
På det svarar Poohl: “Ja!”

Men att EXPO beviljats bidrag av skattemedel för att att utbilda utredare, åklagare och domare har mött kritik.
Domaren Krister Thelin skriver på Twitter att utbildningen är ”någonting som domstolsväsendet bör hålla sig långt borta ifrån”.
Även advokat Henrik Sundström, som är engagerad i Moderaterna, har uttryckt skarp kritik mot initiativet.
Sundström skriver: “Rättsstaten bygger på maktdelning mellan den exekutiva och den dömande makten. Domstolarna ska vara självständiga och oberoende av regeringen för till exempel sin fortbildning. Detta följer bland annat av FN:s principer för rättsväsendets oberoende. Domstolar ska i utbildningsfrågor själva styra sina behov av vidareutbildning”.

Jag som lekman ifrågasätter det också, jag ifrågasätter först och främst Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att de kan ge ett bidrag till en vänsterextrem organisation som EXPO för det första, sen ifrågasätter jag EXPO:s kompetens att kunna utbilda utredare, åklagare och domare?
Vad har EXPO för någon expertis i att utbilda överhuvud taget?
Om inte jag missminner mig så fanns och finns vissa personer i deras styrelse med en mycket tveksam bakgrund. En av dessa är Tobias Hübinette som har både det ena och andra i sitt bagage, bland annat som aktiv i anarkisterna, syndikalisterna och inom Antifascistisk aktion (AFA).

Där är även andra i EXPO med både dunkelt och tvivelaktigt rykte, men en av de gemensamma nämnarna är att alla är eller har varit mycket nära den vänsterextrema miljön.
Ska de då utbilda rättsväsendet och de som är anställda i det kan det sluta i en katastrof utan någon rättssäkerhet för dem som hyser andra åsikter om migrationsfrågor. Och alla som skriver om sådana ämnen, om det är på nätet eller i media.
För frågan är vad som hets mot folkgrupp är?
Om även svensken inräknas i benämningen folkgrupp, för om inte de finns med så är alla svenska medborgare som inte tillhör en minoritetsfolkgrupp diskriminerade.

De kan komma att inte våga yttra sig längre och då är det fritt fram för alla migrationsivrare att begära öppna gränser och dylika begärande utan att få mothugg.
Så man får hoppas att domare som Krister Thelins och advokater som Henrik Sundströms omdöme om denna utbildning får genomslag så att allt stoppas i sin linda. Likaså får man hoppas att inte EXPO kommer in på Sveriges polishögskolor för att föreläsa för då kan hela den poliskåren som utbildas då vara förstörd och icke kapabel att fatta välgrundade beslut i vad som är eller inte är hets mot folkgrupp.
Gå gärna in och läs EXPO:s ansökan till MUCF på nedanstående länk.
https://nyheteridag.se/…/Stiftelsen-Expo-0854-anso%CC%88kan…

https://nyheteridag.se/…/har-ar-ansokan-bakom-miljonbidrag…/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *