Antalet vårdplatser fortsätter att minska, nu minst antal bland de utvecklade länderna i OECD

av | 8 januari, 2019

Antalet vårdplatser på svenska sjukhus minskar allt mer och igår kunde man läsa i en rapport från Socialstyrelsen att Sverige har den lägsta andelen vårdplatser bland de utvecklade länderna i OECD. Man kan också läsa att trenden tycks fortsätta. Från att 1994 haft 5,2 vårdplatser till vart tusende innevånare så var det 2006 nere i 2,9 vårdplatser. 2017 som där finns siffror från hade siffrorna minskat än mer, då var det endast 2,2 vårdplatser per tusen innevånare.

När, man sen går in och kollar landsting för landsting och region för region så det det ännu sämre ut, i Skåne är där endast 2,17 vårdplatser 2017 mot att det var 3,0 2006. I Halland är siffrorna än sämre med bara 1,8 mot att det i Västerbottens län var 2,6 vårdplatser 2017.
Men i exempelvis Halland så kan de trots det låga antalet vårdplatser ändå hålla vårdgarantin då de skickar patienter till universitetssjukhusen i Lund och Göteborg.

Enligt Patrik Hidefjäll utredare på Socialstyrelsen finns det två huvudsakliga förklaringar till den långvariga nedåtgående trenden med allt färre platser på sjukhusen. Dels handlar det om medicinska landvinningar som möjliggjort snabbare utskrivningar, och därmed en rationalisering av vården. Dels handlar det om att vårdplatser stängs på grund av bristen på framför allt sjuksköterskor, något som blivit särskilt kännbart de senaste 5-6 åren.

Han säger: “Utvecklingen är tveeggad kan man säga. Många gånger har det setts som att det är ett tecken på att man har en avancerad vård, men minskar antalet vårdplatser snabbare än behovet går ner är det ett problem.”
Han säger även att problemet är strukturellt, patienter söker sig till sjukhus och akutmottagningar i stället för primärvården, det vill säga vårdcentraler och annan sjukvård utanför sjukhusen.
Så frågan är nu hur lågt siffrorna kommer att sjunka innan det blir en än värre katastrof inom sjukvården än vad det redan är?

För med det ökande vårdbehovet som i efterdyningarna av alla skjutningar, knivskärningar och andra liknande händelser så frågar man sig om vårdplatserna kan sjunka mycket mer? Och om de sjunker än mer, kommer de då att kunna upprätthålla en sjukvård som är värt namnet sjukvård, kan den då upprätthålla den kvalitet som man kan förutsätta att ett OECD-land ska ha?
Så hur kommer det att gå med den svenska sjukvården, kommer vi att ha en sjukvård värd att kallas sjukvård kvar om 10-15 år.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/antalet-vardplatser-fortsatter-att-minska?fbclid=IwAR1E7NzVMv_iY8gPBN07Nl01Z7uI0vRoAJ5X1CNZtlrAEG1iewvnFUtgLQY

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *