Regiondirektören lägger locket på om uppsägning – mygel på högsta nivå

| 8 januari, 2019

Region Sörmlands direktör Jan Grönlund, 58, vill inte svara på varför regionförbundets direktör Cristine Dahlbom Nygren sagts upp.

Turbulensen kring regionförbundets direktör Cristine Dahlbom Nygren, 58, tilltar. Efter att region Sörmland bildades – där landstinget, regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten slogs samman – erbjöds inte Dahlbom Nygren någon fortsättning. Istället erbjöds hon, efter förhandlingar, en engångssumma på 24 månadslöner, det vill säga drygt 2,3 miljoner kronor (exklusive arbetsgivaravgifter och övriga avgifter). Hon är fri att söka nytt jobb och kan i princip plocka ut dubbel lön.

Cristine Dahlbom Nygren, petades även från sitt förra jobb och fick för det en dryg miljon kronor.

Dahlbom Nygren rekryterades till regionförbundet år 2016. Hon kom närmast från en tjänst som sjukvårds- och omsorgsdirektör i Norrtälje kommun. En tjänst hon också sparkades från och fick för det en dryg miljon (tolv månadslöner), som plåster på såren.

Att Cristine Dahlbom Nygren petats från tre jobb på raken ses inte av hennes sossekamrater som speciellt uppseendeväckande. Nästa som en dag på jobbet ungefär.

Att hon tvingades lämna tjänsten i Norrtälje var inget som påverkade rekryteringen till Sörmland, förklarar regionförbundets ordförande Viking Jonsson (S).

Viking Jonsson undertecknade anställningsavtalet med Dahlbom Nygren, som bland annat beskriver att uppsägningstiden från arbetsgivarens sida är sex månader och att vid eventuell omorganisation ska “liknande tjänst på chefsnivå med oförändrade villkor” erbjudas.

Redan när Dahlbom Nygren anställdes fanns långt gångna planer om att regionförbundet skulle avvecklas. Varför formulerade ni avtalet med en liknande tjänst när ni visste att det skulle bildas en region?

– Jo, det var ganska enkelt: Jag har aldrig gillat sådana här avtal som ger möjlighet till ersättningar om man inte skulle vara överens utan att det skulle gälla vanliga uppsägningstider. Det var ganska självklart att det ge Cristine möjlighet att gå över med liknande villkor och det var vi överens om i anställningsgruppen, svarar Viking Jonsson.

Hade ni inte kunnat skriva ett avtal att när en region bildas så vidtar en ny förhandling?

– Jo, man hade kunnat skriva vad som helst, men det var det här vi var överens om att skriva, svarar Viking Jonsson.

Varför Cristine Dahlbom Nygren inte blev erbjuden någon tjänst är något regiondirektör Jan Grönlund får svara på, säger Viking Jonsson. Men det vill inte Jan Grönlund. Svara alltså. Så här fungerar det i ryggdunkar- och mygelpartiet Socialdemokraterna.

Källa (bakom betalvägg): https://www.sn.se/sormland/regiondirektoren-lagger-locket-pa-om-uppsagning/
Text: Jan-Ove Malmgren
Bild: DS

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •