Tino Sanandaji: Våldtäkter fortsätter öka, hur det än mäts.

Av | 18 januari, 2019

Idag kom siffror som visar att närmare hälften är mot minderåriga. Brå: ”Anmälda våldtäktsbrott mot barn 0-17 år ökade till 3 420 brott (+13 %)”

Andra indikatorer bekräftar en ökning. Självrapporterad utsatthet för sexualbrott och våldtäkt ökar samtidigt som fler tjejer begränsar sin rörelsefrihet i brottsundvikande beteende:

”Brå: Många väljer annan väg av rädsla. En av fyra har valt en annan väg på grund av oro, och en av fem undviker att vara aktiv på nätet av rädsla för hot och trakasserier. – Det är en ganska stor del av befolkningen som gör anpassningar utifrån oron för brottslighet, säger Erik Wennerström, generaldirektör på Brå…Störst är otryggheten bland unga kvinnor (20–24 år), där 42 procent uppger att de valt en annan väg för att de känt sig otrygga och oroliga att utsättas för brott”

”Oron och otryggheten baseras på medvetna eller omedvetna kalkyler som var och en av oss gör på basis av en risk vi tycker oss se. De kalkylerna kan vi inte underkänna, säger Erik Wennerström”

I stället för att bekämpa dessa motbjudande brott försöker korrekta förneka ökningen. Desinformationskampanjen har avtagit, men det är värt att inte låta sig föras bakom ljuset:

• Naturligtvis drivs mycket av lagändring, men när våldtäkt flerdubblats finns utrymme för flera förklaringar som bidragit till ökning. Brå kallar ändrad lagstiftning och uppmärksamhet om sexbrott “delförklaring”.

• Det finns inga bevis på att ökningen enbart beror på Metoo, vilket är uppenbart då det började flera år innan.

• Anmäld våldtäkt, självrapporterat utsatthet och andel som väljer andra vägar är seperat mått som pekar åt samma håll oberoende av varandra. Inga mått är perfekta, men när flera bekräftar samma resultat är det en tydlig indikation

• Att prata om ”upplevt otrygghet” men inte nämna ökning av utsatthet är ett sätt att luras och ge sken av att tjejer bara inbillar sig. Otrygghet är sekundärt, det intressanta är alla som självrapporterar FAKTISKA ÖVERGREPP

• Att de flesta våldtäkter skulle ske inom relation i hemmet är en vandringsskröna som saknar belägg

• Det existerar ingen studie i Sverige som visar att socioekonomiska faktorer förklarar våldtäkt. Sarnecki och andra som har gett sken av detta bluffar och vilseleder folk.

• Invandring är troligen en central delförklaring, men inte hela ökningen. Internet har gjort det lättare att sextrakassera, samtidigt som fler festar och använder daiting-appar som Tinder. Den enskild vanligaste förövaren är en ytlig bekant man just träffat, och i vanliga sexbrott (snarare än gruppvåldtäkt) utgörs en signifikant andel gärningsmän fortfarande av den svenska majoritetsbefolkningen.

• Alla som tvärtemot överväldigande bevis förnekar och relativiserar övergrepp mot unga tjejer och killars är ondskefullt människor och moralisk medskyldiga till att kriminalit ökar i Sverige

Tino Sanandaji

Läs artikel i Expressen här…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *