Pensionsåldrarna höjs redan under 2020. Vad kommer det att innebära för dem som har tunga och slitsamma arbeten?

Av | 4 februari, 2019

Det är redan klart att pensionsåldern ska höjas, förändringarna ska ske stegvis, vart tredje år så höjs den tidigaste pensionsåldern med ett år medan den senaste åldern också höjs för att till slut hamna på 69 år.
Men vad kommer detta att innebära för gemene man och kvinna?

Jo, om du har ett lätt arbete där du inte behöver slita ut dig så kommer säkert den nya pensionsåldern att vara bra för dig, du kommer att få mer i pension så du kan ha det bra dina sista år i livet.
Men vad kommer att hända med dem som har tunga slitsamma arbeten?
Vad kommer att hända med de som jobbar som byggnadsarbetare, de som jobbar inom vården som sjuksköterskor eller sjukvårdare, de som jobbar inom tillverkningsindustrin eller de som jobbar som affärsbiträden, de som arbetar som chaufförer eller de som jobbar inom skogsnäringen?

Har pensionsgruppen i riksdagen tänkt på dem eller tänker de bara på kontorsarbetarna?
För det pressmeddelande som regeringen skrivit och där de säger att svenskarna lever allt längre och friskare liv. Att i snitt ökar medellivslängden med 3,5 timmar varje dygn.
Men stämmer detta, eller är det bara något som riksdagspersonerna i pensionsgruppen fått för sig?
För visst lever svenskarna längre, men är vi friskare än förut det är frågan?

När en stor internationell sammanställning, under ledning av Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) samt University of Washington presenerades för något år sen så visade den att vi svenskar visserligen har en relativt hög förväntad livslängd, knappt 82 år för båda könen. Men den visade också att åren med god hälsa är betydligt färre, knappt 70 år (69,75 år för att vara exakt). Faktum är att vi svenskar inte ens kvalar in på tio i topp-listan över antal år med god hälsa. På den listan toppar Japan följt av Singapore, Andorra, Island och Cypern.

Så vad innebär då pensionsöverenskommelsen?
Jo att pensionsåldern närmar sig åren med god hälsa, oavsett politikernas förhoppningar om ett “långt och friskt liv”.
Föga förvånande så håller inte Mats Persson Liberalerna med om detta, han säger: “De rön som denna överenskommelse baseras på visar att vi lever längre och lägger till allt friskare liv. Det finns forskning som visar det.”
Men kan han visa dessa forskningsresultat?
Nä, de håller de hemliga så att ingen kan se och bestrida dem.

Så vad kommer då att hända med alla dem som är utslitna innan de fyller 64 år som kommer att vara den ålder då du kan i fortsättningen ta ut din ålderspension när det nya pensionssystemet fullt ut är ändrat år 2026?
Det har inte pensionsgruppen något svar på, och hade de det så tror jag inte de skulle vilja svara om vad som kommer att hända. Men både LO och Vänsterpartiet är emot denna pensionsåldershöjning. Likaså är Sverigedemokraterna också emot åldersökningen.

Vad LO tycker om överenskommelsen går lätt att läsa på deras hemsida där de skriver: “LOs avtalssekreterare är djupt kritisk mot förslaget att höja pensionsåldern. Att bara höja åldern utan att göra något åt arbetsmiljön är en förolämpning mot våra medlemmar.”
LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson är kritisk efter beskedet att åldern då man får börja ta ut allmän pension ska höjas.
Han säger: “Många av våra medlemmar lever i en verklighet där man inte ens klarar att jobba fram till den nuvarande pensionsåldern. Att då bara höja pensionsåldern är att börja i fel ände. Man måste börja med att förbättra arbetsmiljön så att folk orkar ett helt arbetsliv.

Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt säger så här i en intervju i Aftonbladet den 14 december 2017: “Det är hundratusentals människor som kommer att drabbas. Det här kommer att drabba de som har tunga arbeten inom sjukvård, äldreomsorg och industrin. Det är väldigt ofta dem som inte orkar arbeta tills de blir 64 år. Det är de som inte orkar längre på grund av att man blivit sjuk av arbetet och inte uppnått pensionsåldern.”
Jonas Sjöstedt delar dock analysen att många i Sverige kommer att jobba längre i framtiden.
Han sade: “Därför är det också bra att man höjer den övre gränsen och anpassar socialförsäkringen till det. Jag tror också att många LO-medlemmar kan arbeta längre men då måste också arbetsmiljön bli bättre. Det är den som sliter ut människor. Men det är ingen möjlighet att ta bort möjligheten att få pension för människor som faktiskt inte jobbar längre. För många säger kroppen stopp.”

Så är även SD emot att pensionsåldern höjs. Vi menar att det inte är rimligt att tvinga Sveriges äldre att behöva jobba längre, utan vi vill istället erbjuda människor ökade valmöjligheter som passar deras egna livsval och förutsättningar. I vår vårbudgetmotion presenterar vi därför ett antal förslag som syftar till att öka pensionssystemets flexibilitet en modern arbetsmarknad.
De skriver detta korta meddelande på sin hemsida: Sverigedemokraterna motsätter sig pensionsgruppens förslag om höjd pensionsålder från dagens 61 år upp till 64 år. Det är ohållbart att individer som haft fysiskt utmattande arbeten ska tvingas att jobba kvar högre upp i åldern mot sin vilja och fysiska förmåga.

Men vad hjälper detta när både SD och V varit utestängda från denna överenskommelse. Och de övriga partierna verkar numera hellre bry sig om de nykomna och deras väl och ve än de som arbetat upp Sveriges välstånd och på sin ålders höst vill kunna få njuta av lite frihet innan kroppen säger stopp för allt för fysiska fritidssysselsättningar. Men det ska de nu inte få göra på grund av politiker utan yrkeserfarenhet från de yrken som sliter ut kroppar. Det ska de inte få för att det är för stor kostnad för staten enligt dessa politiker. Även om de inte säger det öppet så är just detta med kostnaden som gör att de vill höja pensionsåldern.
Frågan är nu när sanningen kryper fram?
När dessa i pensionsgruppen säger att det jag skrev ovan är den verkliga orsaken.

https://www.expressen.se/…/pensionsaldern-hojs-redan-nast…/…
http://www.lo.se/…/hojd_pensionsalder_ar_en_forolampning_mo…
https://www.aftonbladet.se/…/sjostedt-rasar-mot-pensionsupp…
https://www.arbetarbladet.se/…/d…/sd-hoj-inte-pensionsaldern
https://sd.se/our-politics/hojd-pensionsalder/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *