Socialförvaltningen i Umeå lade 60 anmälningar om våld mot barn på hög. Nu IVO-anmäler de sig själva.

Av | 5 februari, 2019

Vad är det som händer i svenska kommuner eller är denna händelse en enstaka unik händelse?
Under november och december 2018 så lade socialförvaltningen i Umeå ett 60-tal anmälningar om misstänkt våld mot barn på hög. Deras förklaring var personalbrist på socialförvaltningen.
Anmälningarna som lades på hög kom framförallt från andra myndigheter som skolor och polis.

Men trots att det var myndigheter som anmälde missförhållanden såsom misstänkt våld mot barn så gjorde inte socialförvaltningen något åt det.
Christina Halleröd på enheten för stöd och utveckling hos Umeå kommun säger: “Det är allvarligt. Men personalsituationen har varit pressad i höst. Flera socialsekreterare har slutat. Andra har gått på tjänstledighet. Men sådant här får inte ske.”

Men nu säger Halleröd att man tagit tag i situationen och att man bland annat anställt nya socialsekreterare.
Halleröd säger: “Vi har gjort akuta skyddsbedömningar i alla ärenden och dessutom anställt sju nya socialsekreterare. Alla utredningar är nu fördelade.”
När då frågan kommer om något barn kan ha blivit misshandlat under den här tiden när utredningarna lades på hög och inte utreddes så svarar Halleröd: “Det kan jag inte svara på.”
Nu så IVO-anmäler socialförvaltningen sig själva till IVO.

Man frågar sig nu om detta är en enskild händelse eller sådant förekommit i fler kommuner än i Umeå?
För med tanke på att socialsekreterarna klagat under år runt om i Sverige att de har för hög arbetsbelastning så skulle jag kunna tro att detta som hände i Umeå har hänt i fler kommuner. Och om så är fallet är det fruktansvärt för inget barn ska behöva utstå misshandel eller våld i sina hem, inget barn ska behöva vara rädd för att vårdnadshavaren ska begå brott mot dem.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/60-anmalningar-om-vald-mot-barn-las-pa-hog?fbclid=IwAR3M1RRWJM2Jsd8s_LvIzbXzMrHhgFBuGn8FT4ykZn3VtL4oe5TD33g04No

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *