När blev Funktionshindersförbundet politiskt? Vägrar träffa SD för informella samtal: Uppger att man befinner sig för långt från SD ideologiskt!

av | 8 mars, 2019

Läste nu en artikel i Nyheter Idag som gör mig förbannad, för vad tänker Funktionshindersförbundet tidigare DHR De handikappades riksförbund när de inte vill träffa SD:s riksdagsledamöter för att utbyta information.
När man sen hör Funktionshindersförbundets motivering för att de nobbar SD så blir man inte bara förbannad utan även förtvivlad. För förbundet anger att de står för långt ifrån varandra ideologiskt.

Nu frågar jag mig om det forna DHR har blivit ett politiskt parti eller vad, är inte deras uppgift att arbeta för de funktionshindrades bästa?
Om de ska arbeta för funktionshindrades bästa så är det banne mig deras skyldighet att ta reda på vilken vilken politik som SD står för i deras frågor. Det är också deras skyldighet att lämna information till alla partierna om vad de anser om partiernas politik.

Men nu är det tydligen ideologin som ska styra vilka de ska eller inte ska träffa, och då ifrågasätter jag om verkligen förbundet uppfyller medlemmarnas önskan eller inte?
Jag frågar mig också om förbundet har politiska ambitioner eftersom de säger att ideologin styr vilka de träffar?
Man frågar sig också om de tillvaratar medlemmarnas intressen, och då speciellt de medlemmarna som röstar på SD?

Detta hade alltså sin upprinnelse i att SD:s riksdagsledamöter i socialutskottet ville träffa representanter från Funktionshindersförbundet, men det enda SD fick var ett mailsvar från Rasmus Isaksson, förbundsordförande för Funktionshindersförbundet där det stod: ”…våra organisationer står för långt ifrån varandra ideologiskt för att det ska finnas ett sådant intresse från våran sida.”
Så vad håller förbundet på med, eller är det politiskt styrt av vänsterpolitiker?

Carina Ståhl Herrstedt säger att att det är normala rutiner för partier att vara i kontakt med olika föreningar och organisationer för att orientera sig.
Hon säger: Vi har kontaktat många organisationer och brukarföreningar för att forma vår politik efter hur vi kan hjälpa dem bäst. En del föreningar blir vi inbjudna till som alla andra, en del kommer vi att träffa och en del säger nej.”
Hon fortsätter med: “Det är jättesynd att man inte ens kan träffas för informella samtal.”

För vad händer om föreningar vägrar att träffa riksdagsledamöter som de inte tycker om?
Jo, dessa ledamöter får inte den informationen som är viktig för att ta beslut i frågor som rör föreningsmedlemmarna i dessa föreningar, och kommer därmed inte kunna fatta beslut som dessa föreningar tycker är bra för dem. Så i praktiken binder dessa föreningar ris på sina egna ryggar då de inte möter varandra i samtal och informationsutbyte.

Detta tar Carina Ståhl Herrstedt upp när hon får frågan om varför hon tycker de ska träffa SD:s ledamöter.
Hon säger: “Det är deras skyldighet gentemot sina medlemmar att lobba mot partierna och förklara sina frågor.
Jag hade tyckt att man skulle träffa alla parti oavsett storlek. Jag tycker att de ska ta chansen att träffa så många som möjligt och försöka berätta vad de tycker så klart eftersom att det är väldigt viktiga frågor.”

Men för forna DHR är frågorna om LSS och andra sådana frågor tydligen inte så viktiga, det är mycket viktigare att ta avstånd för SD och deras politik oavsett hur nära de står varandra i frågorna om LSS och andra frågor angående funktionsnedsättningar.
Så har inte Funktionshindersförbundet spelat ut sin rätt att företräda de funktionsnedsatta?

Har de inte visat att de är politiskt vänsteraktiva istället för att vara aktiva för de funktionsnedsatta när de handlar på detta vis?
Jag är glad att jag som funktionsnedsatt inte är med i det förbundet för då hade de inte lobbat för mina prioriteringar. Så jag hoppas att de som är funktionsnedsatta och är med i förbundet nu visar sitt missnöje med förbundsledningen och går ur Funktionshindersförbundet, visar dem att man behandlar alla lika oavsett om man hyser samma åsikter eller inte.

https://nyheteridag.se/plus/funktionshindersforbund-vagrar-traffa-sd-jattesynd-att-man-inte-ens-kan-traffas-for-informella-samtal/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *