VAR 4:ELEV AV UTLÄNDSK BAKGRUND. Hur många avgångsklasser med ett genomsnittligt mycket sämre studieresultat har Sverige råd med?

av | 12 mars, 2019

SSU-ordförande har nu kommit till insikt med EN av konsekvenserna med hög invandring. Vi får se hur lång tid det tar innan Philip Boström och hans partikollegor kommer på vad de ska göra för att stoppa detta.

Idag är var 4:e elev i de svenska skolorna av utländsk bakgrund. Även om man skulle fördela dessa elever jämnt över alla Sveriges skolor, skulle integrationåtagandet för de svenska eleverna bli övermäktig. Det skulle bli på bekostnad av deras skolgång och deras framtida karriärsmöjligheter. Vem vill utsätta sitt barn för en sådan samhällsinsats – bara för att politikerna har varit “naiva”?

Dessutom bör man, Socialdemokraterna inte minst, ställa sig frågan om det är samhällsekonomiskt klokt att sträva efter en högre andel av utlandsfödda i alla klasser och i alla skolor. Hur många avgångsklasser med ett genomsnittligt mycket sämre studieresultat har Sverige råd med? Hur ser den svenska arbetsmarknaden ut, kan den anpassas för att möta en växande grupp med lägre utbildningsnivåer?

Svaret är enkelt: Förmodligen inte.

Då återstår bara en åtgärd. Det är att stoppa invandringen av lågutbildade. Det finns inget annat att göra, hur godhjärtad man än påstås vara. (Och var i ligger egentligen det godhjärtade, när man som nu aktivt medverkar till att bygga fler och fler utanförskapsområden?)

Var 4:elev av utländsk bakgrund:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-granskar-segregationen-i-skolan-ojamn-fordelning-av-skolelever-med-utlandsk-bakgrund

Tina Politik, på Facebook

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *