Säpos årsrapport för 2018 visar att hotbilden ser annorlunda ut än för några år sen, men den är fortfarande allvarlig så hotnivån ligger kvar på en trea.

Av | mars 14, 2019

I förmiddags så släppte Säpo sin årsrapport om Sveriges säkerhet för 2018. Enligt dem så har hotbilden förändrats de senaste åren och hoten är mer omfattande än vad de har varit. Det var iallafall det som Säpochefen Klas Friberg sade när myndigheten idag presenterade sin årsrapport för 2018.
Som vanligt så pekas Ryssland ut som det land som är farligast för den svenska säkerheten, men där var andra länder också som kan vara en fara för rikets säkerhet men Friberg nämnde dem inte vid namn. Han nämner att just Ryssland är en stat som ”agerar inom gråzonen” för att påverka andra länder i det fördolda.

Han sade: “Den tekniska utvecklingen har gjort statliga aktörers cyberinhämtning mer avancerad. Samtidigt pågår också den traditionella personbaserade inhämtningen där främmande makt värvar agenter.”
Han fortsatte med: “Vi ser ett breddat och ett fördjupat underrättelsehot mot Sverige där de har för avsikt att genom olika verktyg skaffa sig kunskap om Sverige.”
Även Kina lyftes upp och deras position som global supermakt, samt deras bredare och djupare underrättelseverksamhet när det gäller flyktingar och ekonomi.
Även riksdagsvalet lyftes fram och det arbetet som Säpo lade ner för att se om någon påverkanskampanj ägde rum. men de kunde konstatera att ingen sådan kampanj från främmande makt ägde rum.

Enligt Säpo är det hotet från den våldsbejakande islamistiska miljön som fortfarande utgör det största hotet när det gäller rena attentat. Men samtidigt så finns ett mer långsiktigt hot från den autonoma miljön och från vit makt-miljön. I de grupperna vill aktörerna vill diktera villkoren för vilka som får höras och synas. Samtidigt vill de hålla den egna gruppen utanför samhället.
Enligt Ahn-Za Hagström så hänger detta ihop med att våra politiker syns och hörs mer under ett valår, och att den stora mängden offentliga möten skapar tillfällen för människor att ta kontakt på ett sätt som kan vara eller upplevas som hotfullt.

Friberg säger att antalet attentat i västvärlden har minskat det senaste året, men Säpo bedömer att hotet från den våldsbejakande islamistiska miljön är lika stort som förra året. Så hotnivån ligger därför kvar på en trea inför 2019.
Samtidigt lyfter Säpo fram att det inte alltid är de mest spektakulära och grövsta händelserna som är de de mest allvarliga alla gånger utan det är de “små nålsticken” som påverkar demokratin allra mest.

Klas Friberg hävdade att gapet mellan hot och säkerhet ökar dagligen och framhöll att säkerhetsskyddet i Sverige måste få kosta pengar, och betonade starkt den nya säkerhetslagen som börjar gälla den 1 april i år. Och som kommer att ställa högre krav på myndigheter och företag gällande säkerhetskyddsarbetet.
Under den efterföljande frågestunden fick Friberg frågan hur Säpo ska hantera IS-återvändare.
På detta svarade han: “Med olika metoder. Vårt syfte är att förhindra nya terrordåd eller allvarlig grov brottslighet i Sverige, då får vi göra en bedömning om de här personerna utgör ett hot, och gör de det så delger vi Polismyndigheten och polisregionerna med information vi har.”

Där är dock en del frågor jag skulle velat ställa till Friberg och även Hagström angående hotet från de autonoma miljöerna och varför de inte tar upp det hotet mer än helt flyktigt.
När det är den miljön som oftast ställer till det när annars fredliga demonstrationer attackeras och störs.
För även de från högerextrema miljöer ska väl få demontera om det görs på ett fredligt vis utan att bli störda och attackerade på allehanda vis?
Men Säpo tycks helt eller i alla fall delvis glömt bort den miljön och vad de ställer till med när de ska “övertyga” meningsmotståndare med hjälp av våld och stenkastning, med hjälp av “bangers” eller överröstande av meningsmotståndarnas talare. För även detta kullkastar demokratin och det demokratiska systemet i Sverige.

https://www.svt.se/…/sapo-presenterar-sin-arsrapport-for-20…
https://www.fplus.se/sapo-valdsbejakande-islamism…/a/0EMXb2…
https://www.sakerhetspolisen.se/…/155254360…/Arsbok-2018.pdf

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *