Ytterligare sjukvårdslarm, patienter som blir liggande mellan 24 och 36 timmar i korridorerna. Svensk sjukvård i världsklass?

av | 14 mars, 2019

Ännu ett larm från sjukvården i Sverige, det larmet kommer från Akademiska sjukhusets akutmottagning. Där larmas det nu om att patienter som blir liggande mellan 24 och 36 timmar i korridorerna, personal som ”går på knäna” och platsbrist på sjukhusets vårdavdelningar.
Men har inte Sverige en sjukvård i världsklass och att allt annat skulle vara fakticitetens eller alternative facts som Annika Strandhäll skrev på Twitter?

Att skyddsombuden känner sig nödgade att anmäla arbetsmiljön, med krav på åtgärder visar bara hur fel den förre socialministern Strandhäll hade om den svenska sjukvården.
I den skrivelsen som skyddsombuden skrev står det att patienter blir liggande på britsar i korridorer. Att personal tvingas byta kläder på patienter inför öppen ridå, och att det inte går att vårda de som kommer in på ett riktigt sätt.

I anmälan står ”Förutom att det saknas fysisk plats för patienterna så finns det heller inte utrymme för att kunna ge omvårdnad, inte tillräckligt många toaletter, ingen mat att värma eller ett tillräckligt stort utbud av läkemedel som krävs för att vårda inneliggande patienter. Sedan årsskiftet har problemet eskalerat, genom att ett större antal patienter än tidigare blir kvar varje dygn i väntan på vårdplats.”

Malin Gutentoft är skyddsombud för Vårdförbundet och hon säger: “Patientsäkerheten är hotad varje dag. Det är för många patienter och för lite personal.”
Gry Östling som är skyddsombud för fackförbundet Kommunal säger: “Fler vårdplatser behöver öppnas. Ta in hyrsjuksköterskor.”
Så vad är det för sjukvård vi har i landet och är den adekvat med den sjukvård man ska kunna kräva av en välfärdsstat som Sverige?

Och hur överensstämmer denna överbeläggning med arbetsmiljölagen, kan man fråga sig?
Skyddsombuden på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset kräver nu flera åtgärder med arbetsmiljölagen som stöd. Bland annat handlar det om att arbetsgivaren ska undersöka riskerna med överbeläggningarna, att de ska vidta åtgärder så att patienter inte blir kvar. De ska också undersöka personalens hälsa med tanke på arbetsbelastningen och organisera vården som att ”risk för ohälsa bland akutmottagningens personal inte uppstår.

Regionrådet Malin Sjöberg Högrell Liberalerna säger: “Vi jobbar för att bli en bättre arbetsgivare och därigenom få tillbaka personal som slutat.”
På frågan om hur de då ska göra svarar Malin Sjöberg Högrell: “Bland annat så ser vi över en arbetstidsmodell. Här har det kommit en del synpunkter. Men det är en fråga som fack och arbetsgivare får diskutera.”
Men tror Sjöberg Högrell själv på det kan man fråga, för vad jag tror så krävs det nog mer än att ändra på arbetstiderna, det krävs nog också att landstinget höjer deras löner rätt ordentligt.

För detta problem har eskalerat ordentligt de senaste 10-20 åren och eftersläpningen av lönebilden har inte upphört med alla de vackra orden som de olika socialministrarna sagt i riksdagen. Dessa sjuksköterskor har hela tiden släpat efter allt mer och med den växande befolkningen har dessa fått allt mer att göra. Att de sen inte får det erkännande de förtjänar gör att de slutar motiveras. Samtidigt som de då får reda på att en hyrsjuksköterska kan tjäna kanske en halv gång så mycket som de som arbetar med landstinget som arbetsgivare gör att allt fler slutar och söker en ny arbetsgivare.

Så Sjöberg Högrell det handlar inte bara om arbetstiden, det handlar också om det som handlar på lönebeskedet.
Det handlar också om arbetsmiljön och hur stressig denna är. Sen så handlar det förstått om hur de vill kunna behandla de patienter som sökt sig till sjukhuset, för är arbetsbelastningen allt för hög kommer patientsäkerheten att lida och då kommer även anmälningarna från IVO och det är nog inte något som Sjöberg Högrell vill ska.
Men nu åter till Strandhälls gamla uttalande om att svensk sjukvård är i världsklass, stämmer det?
Jag betvivlar det i varje fall.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/skyddsombuden-slar-larm-kritiskt-lage-pa-akutmottagningen?fbclid=IwAR3heUT1c9YPMc9dmyYYApQ5SnzpIF0Drf4ZHucZdsYHFMx6rhDzPOMuVpI

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *