Hur är det med Löfvenregeringens tal om allas lika värde när det är rekordstort antal som får avslag för assistansersättning.

Av | 18 mars, 2019

Vad är det för fel på den svenska staten, den svenska regeringen numera, de talar om allas lika värde, men gäller det för alla, eller gäller det bara för de utvalda?
Ja, jag skulle vilja säga att det endast gäller för de utvalda grupperna medan dem som är mest utsatta inte får den hjälp de ska kunna begära av en regering som säger sig stå för dessa värderingar. När man läser att fyra av fem som söker statlig assistans LSS får avslag vid första försöket så ser man klart och tydligt att deras ord är endast tomma ord och att de inte bryr sig om denna grupp det minsta.

När man läser att antalet funktionshindrade som nu får assistans LSS är det lägsta på 12 år och att kostnaderna inte ökar så förstår man att denna grupp inte är någon prioriterad grupp för dem som säger sig stå för allas lika rättigheter.
I slutet av 2018 var det 14 500 funktionshindrade barn, unga och vuxna i den statliga assistansersättningen. Det handlar om personer som har ett grundläggande behov av minst 20 timmars hjälp i veckan. Är behovet mindre är dessa 20 timmars behov är det kommunernas skyldighet att träda in och ge denna hjälp. För ingen som har behov av personlig assistans ska stå utan den.

Assistansreformen infördes 1994 och fram till 2015 ökade antalet som fick assistans till nästan 16 200, när regeringen Löfven sände ut sitt regleringsbrev som gjorde att många berövades sin assistans.
Anders Larsson som är chef för verksamhetsområdet assistansersättning på Försäkringskassan säger att minskningen beror på att färre än tidigare säker, att färre beviljas assistans och fler avlider. Allt detta gör att antalet som har assistans minskar.

Anders Larsson säger: ”Men dessa uppgifter är redan kända av regeringen som fick LSS-utredningen i januari så det har funnits all möjlighet att justera det, om man ansett det vara problematiskt.”
För samtidigt som antalet med assistansersättning minskade 2015 ökade antalet avslag på nya ansökningar ytterligare. Men sedan förra våren omprövas dock inte assistansen vart annat år för dem som redan har den.
Trenden på ökning av avslag på nya ansökningar var dock tydlig flera år innan 2015.

Under 1028 var slog avslagen dock rekord då 80 procent av nya ansökningar fick avslag, och detta är det största antalet avslag sedan reformen infördes.
Den grupp av funktionshindrade som drabbats värst av detta är personer med autism och psykiska funktionshinder. Det är den gruppen som också är den största i assistansersättningen.
Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar anser att avslagsökningen visar att assistansersättningen LSS inte längre fungerar. Föräldrar till funktionsnedsatta barn och ungdomar anser numera att det inte är lönt att söka LSS.

I en kommentar angående LSS skriver RBU:s ordförande Maria Persdotter: ”RBU kräver att regeringen tar sitt ansvar och styr upp utvecklingen.”
Och vilken kräver inte det?För fortsätter regeringen med sina regleringsbrev så kommer snart ingen funktionshindrad att få assistansersättning och de och deras familjer kommer att lämnas åt sitt öde om de inte lämnar dem på institution.
Är det den utvecklingen regeringen Löfven vill ha och vill bli ihågkomna för?
Jag tror inte det, men deras handlingar visar redan nu att talet om allas lika värde är lika tomma ord som att hela Sverige ska leva när de gör det omöjligt för folk att leva på landsbygden.

I dagens socialdemokrati och miljöpartistiska politik finns inte plats för dem med funktionshinder, lika lite som det verkar finnas plats för dem som är landsbygdsbor. I dagens Sverige är det endast väl utvalda grupper som ska få hjälp och ofta är dessa inte ens svenska medborgare.
Så vad håller Löfvenregeringen på med annat än att förstöra Sverige och den sammanhållning vi en gång hade i detta land och allt i den globala humanitetens namn en humanitet som inte ska gälla den svenska medborgaren.

https://www.sydsvenskan.se/2019-03-15/rekordstor-andel-far-avslag-for-assistans?utm_source=fb&utm_term=e10bb7f9-f756-51df-a4d5-309d0866926c&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares&fbclid=IwAR3ptoWXK9uYWTLQXm7SomppCuJ2t9Rb1jPKVhqPm0AAGaJvCFTfLfRgcvU

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *