Det regeringen förlorar på gungorna tar de igen på karusellen. Halva elräkningen är skatt!

Av | mars 26, 2019

VD:n för Skattebetalarna Christian Ekström skrev i går en debattartikel i Aftonbladet om skatten på el och hur staten tar igen skatteförluster på bränsle med höjda skatter på el.
För hur många elkunder vet idag att halva elräkningen är skatt av den ena eller andra sorten?
Hur många vet om att elskatterna de sista 20 åren fyrdubblats?

Vilka vet att elskatten nu är nästan lika hög som den förhatliga bensin och dieselskatten?
Det är dock lite märkligt, för samtidigt så vill regeringen att vi ska köpa elbilar som de säger sparar konsumenten pengar. Och lättare blir det inte när elbolagens elräkningar är så krångliga att många nog inte vet vad de betalar för.

Christian Ekström förklarar att förenklat består elkostnaderna av tre delar, de är; den förbrukade elen, transporten av elen via ledningsnätet och så skatten och andra avgifter till staten. Den sistnämnda tredje delen är den som är den största delen, den är 45 procent av den totala elräkningen.

Sedan elmarknaden avreglerades 1996 har elskatten nära fyrdubblats, från 9,1 öre per kWh till 34,70 öre per kWh, och det räcker inte med det. Dessutom tar staten ut moms på energiskatten, vilket gör att den totala skatten blir 43,38 öre per kWh. Ett bevis på att staten tar igen eventuella skatteförluster är att skatterna regelmässigt höjts så fort som priset på el gått ner.

Under 2018 ökade det genomsnittliga elpriset på elbörsen med över 50 procent, och nådde det högsta priset sedan 2010. Men skatterna låg kvar på samma nivå vilket var betungande för hushållen. För ett villahushåll innebar det en ökad elkostnad med upp till 7 000 kronor jämfört med året innan.

Trots detta försöker politikerna flytta fokus från statens ansvar till nätbolagen och deras höga avgifter. Och visst är det sant att nätavgifterna stigit de senaste åren, men det handlar om småpotatis jämfört med hur mycket politikerna höjt skatterna. Regeringen vill nu att nätbolagen ska sänka priserna med upp emot 20 procent, vilket skulle sänka elkostnaderna med uppemot 1 000 kronor för en vanlig villaägare.

Däremot talar regeringen inte om att de senaste tre åren har de höjt elskatten med nästan 1 400 kronor för samma villaägare.
Elskatten är till för att göra en miljöväxling så att Sverige ska ha en miljövänlig elproduktion, men oavsett hur elen produceras så är den lika hög vilket är kontraproduktivt, det gör det till och med dyrare att göra ett miljövänligt val.

Så Skattebetalarnas slutsats är att elskatten är en ren fiskal skatt dom endast är till för att dra in så mycket pengar som möjligt till statskassan.
För hur förklarar man annars att den är nästan lika hög som bensinskatten?
Ja, man kan sannerligen fråga sig om alla dessa skattehöjningar och subventioner som regeringen är så glada för är till för medborgarnas bästa eller vad den är bra för?

För att läsa hela debattinlägget gå in på länken nedan.

https://www.aftonbladet.se/a/qLnBwE?fbclid=IwAR0Zydq4oaRgMvL9rHflQfMu8IOw6fv5RU8lZXaDrRlBY8vwrTB2zR9mdsQ

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *