Henrik Jönsson: ? EU DÖDADE INTERNET: Vad händer nu?

| 6 april, 2019

Förra veckan röstade EU för att döda internet. Röstningen var en beklaglig tillställning, präglad av missförstånd, inkompetens och ohederlighet. I dagens video summerar jag situationen – på engelska så att hela Europa kan förstå – vilka nyckelspelarna var och vad konsekvenserna blir.

KÄLL-LÄNKAR:
—————-
https://www.opulens.se/…/s-stodet-till-upphovsrattsdirekti…/

https://emanuelkarlsten.se/…/sa-vill-de-svenska-ledamotern…/

https://emanuelkarlsten.se/…/vi-kommer-att-rosta-ja-till-d…/

https://www.breakit.se/…/jytte-guteland-om-odesomrostningen…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Författare: Henrik Rönnquist

Redaktör och Art Director för PS